Một người đi xe máy từ a đến b cách nhau 60km với vận tốc dự định trước

Đã trả lời

  Một người đi xe máy từ a đến b cách nhau 60km với vận tốc dự định trước. Sau khi đi được 1/3 quãng đường do điều kiện ko thuận lợi nên phải đi ít hớn với vận tốc dự định là 10km/h. Tính vận tốc dự định và thời gian đi từ a đến b, biết người đó đến muộn hơn dự định 20 phút

   

  Câu hỏi của vào 06/06/2018   danh mục: Giải toán.
  Thêm bình luận
 • 1 Trả lời
   Trả lời hay nhất

   Gọi vận tốc dự định của người đó đi hết quảng đường là x với đk x > 0 và đơn vị là km/h

   Thời gian dự định đi là \dpi{100} \small \frac{60}{x}  (h)

   Thời gian đi 1/3 quảng đường đầu tiên là: \dpi{100} \small \frac{20}{x}

   Vì tổng quảng đường là 60 km, 1/3 quảng đường = \dpi{100} \small \frac{1}{3}.60 = \frac{60}{3} = 20 (Km)

   Do điều kiện ko thuận lợi nên phải đi ít hớn với vận tốc dự định là 10km/h. Nên vận tốc quảng đường còn lại là x – 10 (km/h)

   Thời gian đi quảng đường còn lại: \dpi{100} \small \frac{40}{x - 10} (h) Vì quảng đường còn lại bằng 2/3 của 60 là 40 km

   Vì người đó đi muộn hơn dự định là 20p nên ta có được thời gian đi muộn là + \dpi{100} \small \frac{20}{60} = \frac{1}{3}

   Theo đề bài ta lập được phương trình

   \dpi{100} \small \frac{20}{x} + \frac{40}{x - 10} - \frac{60}{x} = \frac{20}{60}   (1)

   Phương trình (1) tương đương

   20.3(x-10) + 40.3.x – 60.3(x-10) – x(x-10)

   60x – 600 + 120x – 180x + 1800 – x2 + 10x

   -x2 + 10x + 1200 (*)

   Giải phương trình (*) ta được 2 nghiệm là

   \dpi{100} \small x = 40   và \dpi{100} \small x = -30  Vì \dpi{100} \small x > 0  Nên ta chọn nghiệm là 40.

   Vậy vận tốc dự định đi từ a đên b là 40 km/n

   Thời gian đi từ a đến b là

   \dpi{100} \small \frac{20}{40} + \frac{40}{40 - 10}  = \dpi{100} \small \frac{11}{6} =  = 1.8 (h)

    

   Trung họcĐã trả lời vào 07/06/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.