Làm sao phân biệt được bột sắn dây thật và bột có pha trộn

Các chị các mẹ nhà  mình ơi, ai đã có kinh nghiệm mua bột sắn dây nhiều rồi cho em hỏi, làm sao phân biệt được bột sắn dây thật và bột sắn dây có pha trộn vậy? vì hiện tại trên thị trường nhiều chổ bán bột sắn dây quá chả biết ở đâu bán bột nguyên chất nữa.

Câu hỏi của vào 27/06/2019   danh mục: Thực phẩm - Ăn uống.
0 Trả lời
Các chị các mẹ nhà  mình ơi, ai đã có kinh nghiệm mua bột sắn dây nhiều rồi cho em hỏi, làm sao phân biệt được bột sắn dây thật và bột sắn dây có pha trộn vậy? vì hiện tại trên thị trường nhiều chổ bán bột sắn dây quá chả biết ở đâu bán bột nguyên chất nữa.

", "answerCount": 0, "upvoteCount": 0, "dateCreated": "on 27/06/2019", "author": { "@type": "Person", "name": "huyentrangvo" }, } } -->
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.