Hợp đồng thuê nhà

  Không phải ai cũng có điều kiện sở hữu cho mình một ngôi ở nhiều thành phố lớn tại Viêt Nam. Đôi khi vì cần một nơi làm văn phòng đại diện, làm chỗ ở cho nhiều người mà bạn muốn thuê 1 ngôi nhà nguyên căn. Ngoài tìm ngôi nhà có điều kiện thích hợp ra thì hợp đồng thuê nhà là một trong những yếu tố không thể thiếu. Tham khảo mẫu hợp đồng thuê nhà chuẩn nhất hiện nay.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

   

  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

                                                                                                            Số:……./HĐTN/A-B

  Ngày ..…/…./2018, tại …………………………………Chúng tôi gồm các bên gồm:

  BÊN CHO THUÊ NHÀ (Bên A)

  Ông/Bà      : ………………………………………….

  Ngày sinh  : ………………………………………….

  Hộ khẩu thường trú: ……………………………..

  Số CMNN  : ………………………………………….

  Điện thoại  : ………………………………………….

  Đồng sở hữu chung nhà( Nếu có) ……………………………

  BÊN THUÊ NHÀ( Bên B)

  Ông/Bà      : ………………………………………….

  Ngày sinh  : ………………………………………….

  Hộ khẩu thường trú: ……………………………..

  Số CMNN  : ………………………………………….

  Điện thoại  : ………………………………………….

  Hôm nay ngày …./ tháng…./ năm….. Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng thuê nhà với các điều khoản như sau:

  Điều 1:  ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

  Căn nhà có địa chỉ: ……………………..

  Diện tích: ……………………..

  Hình thức sở hữu nhà: ………………………..

  Tài sản trong nhà: …………………………………..( Gồm trang thiết bị nội thất, đồ điện tử hay các vật dụng có giá trị khác)

  Mục đích thuê nhà: ………………………………. ( Để ở hay làm văn phòng, công ty ….)

  Điều 2: TIỀN ĐẶT CỌC TRƯỚC 

  Bên B đặt cọc cho bên A:…….(Bằng chữ……) tương đương…….tháng tiền thuê nhà vào ngày…/…./20…. Khi kết thúc Hợp đồng, tiền đặt cọc sẽ được Bên A hoàn trả cho Bên B sau khi đã trừ các khoản tiền phát sinh mà Bên B chưa thanh toán hoặc các thiệt hại về vật chất của Bên A do Bên B gây ra (nếu có).

  Điều 3: THỜI HẠN THUÊ NHÀ

  Thời gian thuê căn nhà: Bắt đầu từ ngày….tháng…..năm 20…đến ngày……tháng……năm 20….

  Giá thuê một tháng:…….(Bằng chữ:……). Giá thuê đã bao gồm:………………….

  Điều 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  Sau khi hợp đồng thuê nhà có hiệu lực pháp lý thì bên bên B sẽ thanh toán số tiền mặt là …….. vào ngày …. trong tháng và không bao gồm các khoản phí như điện, nước, rác, internet hay truyền hình cáp. Hoặc chuyển khoản vào ngân hàng ….. có STK là: ………

  Bên B chỉ chịu tiền phí thuê nhà hàng tháng và không phải đóng các khoản phí khác từ ngôi nhà đang thuê như phí đất, thuế nhà….

  Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

  Cung cấp cho bên B bản sao công chứng giấy chứng nhận sở hữu tài sản cho thuê, bản sao CMTND và các giấy tờ pháp lý khác( nếu cần).

  Giao nhà cho bên B theo đúng ngày quy định trong hợp đồng.

  Bên B được tiến hành các công việc sửa chữa, cải tạo cần thiết phục vụ hoạt động kinh doanh của mình nhưng phải trao đôi cụ thể với bên A, được bên A đồng ý.

  Bảo đảm và hỗ trợ cho bên B sử dụng ổn định, toàn bộ nhà trong thời hạn thuê.

  Hỗ trợ bên B làm thủ tục liên quan đến thuế nếu bên B thuê căn nhà này để làm công ty.

  Trong quá trình sử dụng ngôi nhà nếu có các vấn đề liên quan đến sửa chữa, điện, nước vượt khỏi phạm vi thẩm quyền mà không do lỗi của bên B thì bên A phải hỗ trợ bên B sửa chữa, khắc phục.

  Nếu bên A cần lấy nhà để sử dụng hoặc lý do khác mà bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đã cam kết thì bên A phải thông báo cho bên B trước 2 đến 3 tháng để bên B chuẩn bị di chuyển. Số tiền nhà bên B đã thanh toán sẽ được trả lại nếu chưa ở hết thời gian thanh toán đó. Trả lại tiền đặt cọc cho bên B theo đúng thỏa thuận quy định tại điều 2 trong hợp đồng. Và các yêu cầu riêng từ bên B.

  Điều 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

  Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời gian quy định trong điều 3.

  Tuân thủ đúng những quy định đã cam kết trong điều 1.

  Sử dụng và bảo quản tài sản cho bên A. Trường hợp xảy ra hỏng hóc do lỗi bên B gây ra thì bên B phải chịu 1 phần hoặc toàn bộ chi phí theo giá trị thiệt hại.

  Sử dụng nhà đúng theo quy định pháp luật, tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh, trật tự, an toàn và phòng chống cháy, nổ theo quy định chung của nhà nước và chính quyền tại nơi đang ở.

  Bàn giao lại nhà và trang thiết bị cho bên A khi hết hạn hợp đồng. Khi rời đi bên B không được quyền tháo dỡ tài sản do bên A đã xây dựng trước đó.

  Nếu không còn nhu cầu thuê nhà nữa, bên B phải báo cho bên A trước 1 tháng để hai bên cùng quyết toán tiền thuê nhà và các khoản khác.

  Trong quá trình thuê nhà không được tự ý sửa chữa, thay đổi kết cấu và kiến trúc nhà nếu chưa được sự cho phép của bên A.

  Điều 7: THỎA THUẬN CHUNG

  Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bên B vi phạm các điều khoản ghi trong hợp đồng mà không thỏa thuận được giữa hai bên.

  Trường hợp có phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng này, hai bên chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng, đàm phán. Nếu hai bên không thỏa thuận được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại cơ quan thẩm quyền theo luật định.

  Hợp đồng này được lập thành 07 điều, 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   

  Bên cho thuê nhà                                                                                Bên thuê nhà

  Ngày…/ tháng…./năm                                                                          Ngày…/ tháng…./năm

  Ký tên                                                                                                  Ký tên

  Đây là mẫu hợp đồng thuê nhà đầy đủ và chi tiết nhất, giúp chủ nhà và người thuê nhà biết được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của mình. Ngoài những điều khoản cơ bản trên, các bên có thể thêm hay bớt tùy theo điều kiện ngôi nhà.

  Tải mẫu hợp đồng thuê nhà bằng file word

  Câu hỏi của vào 19/08/2018   danh mục: Kiến thức chung.
  Thêm bình luận
 • 0 Trả lời

 • Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.