Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu mặt?

Ai biết hình hộp chữ nhật có tổng cộng bao nhiêu mặt hình chữ nhật không ạ. Công thức tính thể tính của hình hộp chữ nhật?

Câu hỏi của vào 12/04/2018   danh mục: Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Định nghĩa hình hộp chữ nhật

   Hình hộp chữ nhật là hình học không gian có 6 mặt đều là những hình chữ nhật

   Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh

   Hai mặt đối diện nhau được xem là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật, các mặt còn lại gọi là mặt bên.

   Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

   Vì là hình học không gian nên hình hộp chữ nhật nói riêng và các hình học khác như hình chốp, hình lập phương … đều có thể tính được thể tích.

   hình hộp chữ nhật

   V = a.b.h

   Trong đó

   V : ký hiệu thể tích.

   a,b là độ dài 2 cạnh đáy.

   h : là chiều cao hình hộp chữ nhật.

   Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

   Vì hình hộp chữ nhật có tới 6 mặt nên việc tìm diện tích được tính thành 2 phần là diện tích xung quanh và diện tích toàn phần.

   Diện tích xung quanh

   Gọi Sxp là diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ta có:

   Sxq = 2h(a + b )

   Diện tích toàn phần

   Gọi Stp là diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật ta có:

   Stp = Sxq + 2ab  = 2h(a + b ) + 2ab

   Bài tập ví dụ

   Cho hình hộp chữ nhật có chiều cao là 3m và độ dài 2 cạnh đáy lần lượt là 2 và 4m, tìm thể tích, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần?

   hình hộp chữ nhật

   Áp dụng công thức ta tính được thể tích hình hộp như sau:

   V = a.b.h = 2.4.3 = 24m^{3}

   Sxq = 2h(a + b ) = 2.3(2 + 4) = 6.6 = 36m^{2}

   Stp = Sxq + 2ab = 36 + 2.2.4 = 56m^{2}

   Trung họcĐã trả lời vào 12/04/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.