Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu mặt?

Ai biết hình hộp chữ nhật có tổng cộng bao nhiêu mặt hình chữ nhật không ạ. Công thức tính thể tính của hình hộp chữ nhật?

Tiểu học Asked on 12 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Định nghĩa hình hộp chữ nhật

  Hình hộp chữ nhật là hình học không gian có 6 mặt đều là những hình chữ nhật

  Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh

  Hai mặt đối diện nhau được xem là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật, các mặt còn lại gọi là mặt bên.

  Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

  Vì là hình học không gian nên hình hộp chữ nhật nói riêng và các hình học khác như hình chốp, hình lập phương … đều có thể tính được thể tích.

  hình hộp chữ nhật

  V = a.b.h

  Trong đó

  V : ký hiệu thể tích.

  a,b là độ dài 2 cạnh đáy.

  h : là chiều cao hình hộp chữ nhật.

  Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

  Vì hình hộp chữ nhật có tới 6 mặt nên việc tìm diện tích được tính thành 2 phần là diện tích xung quanh và diện tích toàn phần.

  Diện tích xung quanh

  Gọi Sxp là diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ta có:

  Sxq = 2h(a + b )

  Diện tích toàn phần

  Gọi Stp là diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật ta có:

  Stp = Sxq + 2ab  = 2h(a + b ) + 2ab

  Bài tập ví dụ

  Cho hình hộp chữ nhật có chiều cao là 3m và độ dài 2 cạnh đáy lần lượt là 2 và 4m, tìm thể tích, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần?

  hình hộp chữ nhật

  Áp dụng công thức ta tính được thể tích hình hộp như sau:

  V = a.b.h = 2.4.3 = 24m^{3}

  Sxq = 2h(a + b ) = 2.3(2 + 4) = 6.6 = 36m^{2}

  Stp = Sxq + 2ab = 36 + 2.2.4 = 56m^{2}

  Tiểu học Đã trả lời on 12 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.