Hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông là gì?

Hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông được định nghĩa như thế nào vậy mọi người?

Câu hỏi của vào 17/04/2018   danh mục: Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Giữa đường cao và cạnh trong tam giác vuông có nhiều hệ thức cũng như định lý khác nhau. Các bạn tham khảo những định lý quan trọng nhất nha.

   Hệ thức cạnh và đường cao trong tam giác vuông

   Trong tam giác vuông bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích 2 hình chiếu của 2 cạnh góc vuông trên cạnh huyền.

   h^{2} = b'.c'

   Trong tam giác vuông tích hai cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng

   b.c = a.h

   Trong tam giác vuông, nghịch đảo của bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tổng các nghịch đảo bình phương 2 cạnh góc vuông.

   \frac{1}{h^{2}} = \frac{1}{b^{2}} + \frac{1}{c^{2}}

   h = \frac{b.c}{\sqrt{b^{2} + c^{2}}}

   Trong tam giác vuông bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền.

   b^{2} = a. b'

   c^{2} = a.c'

   Tiểu họcĐã trả lời vào 17/04/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.