Hàm round trong excel – Cách sử dụng và công thức tính

Lúc trước mình làm excel cũng khá lắm! mà bậy giờ đụng làm cái mấy cái hàm là tự nhiên trả lại cho thầy hết rồi! Bạn nào có thể giải thích và hướng dẫn mình sử dụng hàm round trong excel 2010 với.

Câu hỏi của vào 05/10/2018   danh mục: Tin Học Văn Phòng.
 • 1 Trả lời

   Hàm Round là một trong những hàm  xử lý số liệu quan trọng nhất trong exel, đặc biệt là với dạng số thập phân hay làm tròn với một giá trị xác định. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và áp dụng hàm round với số liệu thực tế.

   1 Định nghĩa

   Hàm ROUND giúp làm tròn một số tới một số chữ số đã xác định. Ví dụ như số 34,192838 nếu bạn muốn làm tròn đến 2 hay 3 chữ số thập phân thì hàm round sẽ xử lý được số liệu này.

   2 Cú pháp

   ROUND(number, num_digits)

   Trong đó:

   Number: Số hay giá trị bạn muốn làm tròn.

   Num_digits: Chữ số cụ thể mà bạn muốn làm tròn.

   Những lưu ý khi sử dụng hàm ROUND

   • Hàm ROUND làm tròn số tới mức chính xác được chỉ định. Nó có thể tròn sang phải hoặc trái của dấu thập phân.
   • Con số có thể làm tròn về 0 hoặc từ 0. Khi số dương được làm tròn về 0, chúng sẽ nhỏ hơn và khi số âm được làm tròn về 0, chúng lớn hơn.
   • Chúng có thể làm tròn lên hoặc xuống. Với kiểu làm tròn này, các số sẽ lớn hơn khi chúng được làm tròn lên và nhỏ hơn khi chúng được làm tròn xuống.
   • Nếu num_digits lớn hơn 0 , thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.
   • Nếu num_digits bằng 0, thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất.
   • Nếu num_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

   Cách sử dụng hàm ROUND

   Bài 1: làm tròn các chữ số thập phân sau với giá trị cho trước

   RE: Hàm round trong excel - Cách sử dụng và công thức tính

   Với bài này ta chỉ cần áp dụng công thức với tham số Number mà đề bài cho.

   Giá trị đầu tiên ta thực hiện cú pháp sau:  = ROUND(E5,F5),  các giá trị sau các bạn tự tính nha.

   RE: Hàm round trong excel - Cách sử dụng và công thức tính

   Bài 2: Làm tròn các giá trị trong bản sau để được kết quả cuối cùng có định dạng là 0,99

   RE: Hàm round trong excel - Cách sử dụng và công thức tính

   Nếu bạn cần làm tròn giá để  kết thúc bằng giá trị 0,99, bạn có thể sử dụng hàm ROUND rồi trừ 0,01.

   Cú pháp: = ROUND ( giá , 0 ) – 0,01

   Tùy từng giá trị mà ta chọn số trừ thích hợp để làm tròn kết quả như yêu cầu đưa ra.

   RE: Hàm round trong excel - Cách sử dụng và công thức tính

   Giáo SưĐã trả lời vào 05/10/2018

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.