Hàm right trong excel – Công thức và cách sử dụng

Cho em hỏi về công thức và cách sử dụng hàm right trong excel với ah! em cám ơn nhiều ah.

Câu hỏi của vào 26/10/2018   danh mục: Tin Học Văn Phòng.
1 Trả lời

  Để xử lý, thống kê hay truy xuất dữ liệu trong excel bạn có thể sử dụng nhiều loại hàm khác nhau. Như để lấy các ký tự từ bên trái thì dùng hàm left, để đếm dữ liệu kèm điều kiện thì dùng hàm count. Và để đếm dữ liệu bắt đầu từ bên phải thì làm right là hàm bạn cần dùng.

  Định nghĩa hàm right

  Hàm RIGHT trả về ký tự hoặc ký tự cuối cùng trong chuỗi văn bản, dựa trên số ký tự mà bạn xác định trước. Nó sẽ trích xuất một số ký tự nhất định từ bên phải của chuỗi văn bản. Lưu lý hàm right ngược với cách hoạt động của hàm left.

  Cú pháp hàm RIGHT

  = RIGHT (text, [num_chars])

  Trong đó:

  • Text: đoạn văn bản bạn muốn truy xuất và lấy dữ liệu.
  • num_chars: Số lượng ký tự cần truy xuất và bắt đầu lấy từ ký tự bên phải.

  Những lưu ý khi sử dụng hàm RIGHT

  • Tham số Num_chars phải lớn hơn hoặc bằng không.
  • Nếu num_chars lớn hơn độ dài của văn bản, hàm RIGHT trả về tất cả văn bản.
  • Nếu  tham số num_chars bị bỏ qua, nó được giả định là 1.
  • Hàm right trích xuất được dữ liệu số và ký tự. Định dạng đặc biệt như @, # sẽ không được xét đến khi bạn dùng hàm right.
  • RIGHT luôn tính từng ký tự, cho dù là byte đơn hoặc byte kép, là 1, bất kể cài đặt ngôn ngữ mặc định là gì.

  Ví dụ cách sử dụng hàm RIGHT

  Cho bản dữ liệu (dl) dưới đây, hãy thực hiện các yêu cầu sau:

  hàm right trong excel và cách sử dụng

  Dòng dl1: truy xuất chuỗi “gái mưa”

  Dòng dl2: Tuy xuất toàn bộ dữ liệu.

  Hướng dẫn thực hiện

  Với dòng dl 1 công thức là: =RIGHT(D2,7), trong đó D2 là vị trí dữ liệu cần truy xuất, 7 là số ký tự để xuất ra chuỗi “gái mưa”.

  hàm right trong excel và cách sử dụng

  Với dòng dl2 công thức là: =RIGHT(D3,12) trong đó D3 là vị trí dữ liệu, 13 là toàn bộ văn bản.

  hàm right trong excel và cách sử dụng

  Đây là một trong những hàm cơ bản trong excel, vì vậy bạn nên nắm rõ cú pháp và luyện tập thường xuyên nha.

  Giáo SưĐã trả lời vào 26/10/2018

 • Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.