Hàm mid trong excel – công thức và cách sử dụng

Mọi người hướng dẫn lại giúp em cách sử dụng hàm mid trong excel với. Lúc trước có sử dụng mà h thì quên mất rồi, cả nhà giúp em nhé!

Câu hỏi của vào 15/10/2018   danh mục: Tin Học Văn Phòng.
1 Trả lời

  Trong excel có nhiều loại hàm với chức năng để xử lý từng loại dữ liệu khác nhau. Một kiểu dữ liệu thường gây khó khăn cho người dùng đó là kiểu chuỗi hay kiểu ký tự văn bản. Bạn có biết hàm MID là hàm chuyên xử lý dạng dữ liệu này không? Cùng mình tìm hiểu cú pháp và cách sử dụng hàm này nha.

  Hàm Mid là gì?

  Hàm MID trả về một số lượng ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản bất kỳ, bắt đầu từ vị trí do bạn chỉ định, dựa vào số lượng ký tự do bạn chỉ định và trả về chuỗi ký tự theo điều kiện. Hàm Mid sẽ bắt đầu lấy ký tự từ vị trí từ bên trái sang phải theo chiều kim đồng hồ.

  Hàm MID luôn luôn đếm mỗi ký tự là 1, cho dù đó là byte đơn hay byte kép, bất kể cài đặt ngôn ngữ mặc định là gì.

  Cú pháp

  =MID (text, start_num, num_chars)

  Trong đó:

  • Test: là chuỗi lý tự ban đầu
  • start_num: Vị trí bắt đầu truy xuất ký tự
  • num_chars: Số lượng ký tự cần truy xuất.

  Những lưu ý khi sử dụng hàm Mid

  • MID trả về một số ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản, bắt đầu từ start_num và tiếp tục thông qua start_num + num_chars.
  • Sử dụng hàm MID khi bạn muốn trích xuất văn bản từ bên trong một chuỗi văn bản, dựa trên vị trí và độ dài.
  • Bạn có thể sử dụng hàm tìm kiếm để xác định vị trí start_num khi bạn không biết vị trí trước.
  • Nếu số bắt đầu lớn hơn độ dài văn bản, thì hàm MID trả về ” ” là chuỗi ký tự rỗng.
  • Nếu số bắt đầu nhỏ hơn độ dài văn bản, nhưng số bắt đầu cộng với số ký tự vượt quá độ dài văn bản, thì hàm MID trả về các ký tự đến cuối của văn bản.
  • Nếu số bắt đầu nhỏ hơn 1, thì hàm MID trả về giá trị lỗi #VALUE!.
  • Nếu số ký tự là số âm, thì hàm MID trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  Ví dụ cách sử dụng hàm Mid

  Bài 1: cách lấy một chuỗi bất kỳ từ một đoạn văn bản

  Trong ví dụ trên có 3 đoạn văn bản, trong đoạn 1 mình muốn lấy từ ký tự đầu tiên là “đ”  và số lượng ký tự cần lấy là 6 thì thực hiện theo cú pháp sau:

  =MID(D2,3,6)

  Kết quả sẽ trả về một chuỗi là “đơn m”

  RE: Hàm mid trong excel - công thức và cách sử dụng

  Hoặc trong đoạn văn bản thứ 2 có độ dài là 10 nhưng mình bắt đầu  lấy từ số có giá trị 11 thì kết quả trả về là một chuỗi rỗng.

  RE: Hàm mid trong excel - công thức và cách sử dụng

  Hoặc nếu mình chọn số bắt đầu là 1 giá trị âm thì kết quả là #VALUE!.

  RE: Hàm mid trong excel - công thức và cách sử dụng

  Lưu ý nếu đoạn văn bản có khoảng cách giữa các từ, bạn nên đếm thêm các khoảng cách này, vì một khoảng cách cũng xem là 1 ký tự.

  Như dòng 3 có độ dài là 16 ký tự, mình bắt đầu lấy từ vị trí đầu tiên và số ký tự cần lấy là 16 thì kết quả sẽ trả về toàn bộ chuỗi ký tự ban đầu.

  RE: Hàm mid trong excel - công thức và cách sử dụng

  Hàm Mid thật sự quan trọng nếu bạn muốn tìm kiếm hay lọc dữ liệu dạng chuỗi, văn bản.

  Giáo SưĐã trả lời vào 16/10/2018

 • Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.