Hàm count trong excel – Cách sử dụng và ví dụ minh hoạ

Ai biết chỉ lại cho cách sử dụng hàm count trong excel với ạ! cho em ví dụ minh hoạ giúp em luôn nhé cả nhà

Câu hỏi của vào 19/10/2018   danh mục: Tin Học Văn Phòng.
1 Trả lời

  Hàm count là hàm xử lý số liệu, đếu các giá trị để hỗ trợ nhiều hàm tính tổng, hàm điều kiện khác trong excel. Đây là một trong những hàm cơ bản nhất mà bạn cần biết và sử dụng excel chuyên nghiệp nhất.

  Định nghĩa hàm COUNT

  Hàm COUNT đếm số ô chứa số và đếm số trong danh sách đối số. Sử dụng hàm COUNT để nhận số lượng mục nhập trong trường số nằm trong một phạm vi hoặc một dãy số cho trước trong bản excel. Kết quả trả về là giá trị số tự nhiên.

  Cú pháp hàm COUNT

  =COUNT (value1, [value2], …)

  Trong đó:

  Value1: Ô tham chiếu hoặc phạm vị các ô bạn cần đếm.

  Value2: Bạn có thể sử dụng tối đa 225 ô tham chiếu hoặc điều kiện bổ sung thêm ngoài giá trị value 1.

  Những lưu ý khi sử dụng hàm COUNT

  • Hàm COUNT đếm số lượng các giá trị được xác định trước. Giá trị có thể là các mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi.
  • Đối số là số, ngày tháng hoặc văn bản của các số (ví dụ: số được bao gồm trong dấu ngoặc kép, chẳng hạn như “1”)  sẽ được tính.
  • Bạn có thể đếm được 225 giá trị khác nhau trong bản excel.
  • Các ô có giá trị logic như True và False thì không được tính  khi sử dụng hàm count. Hoặc các ô có giá trị trống hoặc đoạn văn bản cũng không dùng hàm count.
  • Nếu bạn muốn đếm các giá trị logic, văn bản hoặc các giá trị lỗi, hãy sử dụng hàm COUNTA .
  • Nếu bạn chỉ muốn đếm các số đáp ứng các tiêu chí nhất định, hãy sử dụng hàm COUNTIF hoặc hàm COUNTIFS .

  Bài tập ví dụ

  Bài 1: Đếm số lượng giá trị số trong bản sau:

  Bạn sử dụng cú pháp sau: COUNT(C2:C6) và kết quả là 5. Vì có 5 ô chứa giá trị số.

  cach sử dụng hàm count

  Bài 2: kiểm tra các đoạn văn bản trên, đoạn nào có chứa ký tự số thì gán là TRUE và ngược lại thì gán là FALSE.

  cach sử dụng hàm count

  Để giải quyết được bài tập này ta phải áp dụng hàm COUNT kết hợp với hàm FIND để tìm kiếm các giá trị số trong đoạn văn bản.

  Cú pháp thực hiện là: =COUNT(FIND({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},A1))>0

  cach sử dụng hàm count

  Thật ra hàm COUNT nếu sử dụng riêng biệt thì rất đơn giản, nhưng nếu bạn kết hợp với nhiều hàm khác thì sẽ giải quyết và xử lý được nhiều dạng số liệu  hơn.

  Giáo SưĐã trả lời vào 19/10/2018

 • Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.