Hạch toán là gì?

Đã trả lời

Mình dân quản trị kinh doanh nhưng đang muốn tìm hiểu về kế toán. Nên bạn nào có thể giải đáp giúp mình hạch toán là gì ? Và nó có những loại nào ? Mong bạn nào biết về hoạch toán có thể giải đáp thắc mắc giùm mình với ạ!

Câu hỏi của vào 18/08/2019   danh mục: Kinh tế học.
1 Trả lời
Trả lời hay nhất

Hạch toán được sử dụng khá nhiều trong lĩnh vực kế toán thế nhưng cũng sẽ có nhiều bạn không biết hạch toán là gì. Bạn hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ về hạch toán nhé!

Hạch toán là gì ?

Hạch toán là quá trình quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép lại các hoạt động kinh tế nhằm quản lý các hoạt động đó ngày một cách phù hợp và chặt chẽ hơn.

Hạch toán luôn yêu cầu cầu sự đầy đủ, chính xác, kịp thời về nội dung và thống nhất về phương pháp, bảo đảm quy cách hóa. Hạch toán có những thay đổi về kĩ thuật tổ chức thu thập, xử lí số liệu và là một trong những công cụ quản lí quan trọng của nhà nước do sự phát triển về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

Các loại hạch toán

Để quan sát và kiểm tra tốt các quá trình sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn một cách đầy đủ kịp thời chính xác phục vụ việc chỉ đạo và quản lý kinh tế cần phải sử dụng các loại hạch toán khác nhau. Và mỗi loại hạch toán có đặc điểm và nhiệm vụ riêng.

Có ba loại hạch toán : Hạch toán nghiệp vụ, hạch toán thống kê, hạch toán kế toán.

Hạch toán nghiệp vụ

Là sự quan sát, phản ánh và đánh giá trực tiếp từng nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật cụ thể để thực hiện chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các nghiệp vụ đó. Đối tượng của hạch toán nghiệp vụ là các nghiệp vụ kinh tế hoặc kỹ thuật sản xuất.

Hạch toán nghiệp vụ chỉ cần sử dụng các phương tiện đơn giản như điện thoại, truyền miệng. Vì vậy hạch toán nghiệp vụ chưa trở thành môn khoa học độc lập do đối tượng chung và phương pháp đơn giản.

Hạch toán thống kê

Khác với hạch toán nghiệp vụ, hạch toán thống kê là một môn khoa học, nghiên cứu mặt lượng trong mối quan hệ với mặt chất của các hiện tượng kinh tế xã hội với thời gian và địa điểm cụ thể. Đối tượng của hạch toán thống kê là tình hình tăng năng suất lao động, giá trị tổng sản lượng, giá cả,.. Do vậy hạch toán thống kê chỉ mang tính hệ thống nhưng không mang tính liên tục và thường xuyên.

Hạch toán kế toán

Được gọi là kế toán, là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản trong các đơn vị nhằm kiểm tra toàn bộ tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị đó.

So với hạch toán nghiệp vụ và hạch toán thống kê thì hạch toán kế toán mang tính liên tục và có hệ thống về tình hình của tất cả các nguồn tài sản hình thành trong tổ chức và loại tài sản. Nhờ vậy mà hạch toán kế toán thực hiện được sự giám sát liên tục cả trước trong và sau quá trình sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn.

Yêu cầu trong hạch toán

  • Hạch toán chính xác
  • Số liệu minh bạch và rõ ràng
  • Hạch toán đơn giản và dễ hiểu
  • Kế toán hạch toán cần trung thực

Ba loại hạch toán trên tuy có đặc điểm và phương pháp riêng nhưng chúng lại có mối liên hệ mật thiết với nhau trong quá trình thực hiện chức năng phản ánh và giám sát quá trình tái sản xuất của xã hội.

 

Trung họcĐã trả lời vào 25/08/2019
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.