Giám đốc nhân sự làm việc gì trong công ty? CHRO viết tắt từ gì?

CHRO là viết của từ gì trong tiếng anh? Giám đốc nhân sự có vai trò gì trong công ty? làm thế nào để có thể lên được vị trí giám đốc nhân sự

Câu hỏi của vào 30/01/2019   danh mục: Kinh tế học.
1 Trả lời

Giám đốc nhân sự (Chief human resources officer – CHRO) là một trong những chức vụ quản lý quan trọng nhất, có giá trị nhất trong công ty hiện đại, là một đối tác chiến lược của CEO, là thành viên quan trọng của đội ngũ lãnh đạo đưa ra quyết sách.

Là một giám đốc nhân sự bắt buộc phải thành lập được hệ thống quản lý nguồn nhân lực có tác dụng, lựa chọn được nhân tài cho công ty, thiết lập cơ chế sát hạch và khuyến khích khoa học, phát huy được tối đa tiềm năng của nhân tài, thành lập đội ngũ ưu tú, tạo dựng văn hoá doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách và sáng tạo, cuối cùng giúp tổ chức phát triển dài hạn.

giám đốc nhân sự

Chức trách của giám đốc nhân sự

Nghiệp vụ

 1. Căn cứ tình hình thực tế và quy hoạch phát triển của công ty, phác hoạ lên kế hoạch nguồn tài nguyên cho công ty, sau khi được phê duyệt thì tổ chức thực hiện.
 2. Xây dựng chế độ nhân viên, chế độ quản lý nhân sự, chế độ lương thưởng, chế độ quản lý hồ sơ nhân viên, sổ tay nhân viên, chế độ đào tạo, nguyên tắc thực hiện cụ thể và quy trình làm việc của phòng nhân sự, sau khi được phê duyệt thì tổ chức thực hiện.
 3. Tổ chức sát hạch nhân viên và phụ trách kiểm tra kết quả sát hạch, đào tạo.
 4. Phê duyệt biên bản thưởng phạt đã được phòng nhân sự thông qua và cho thực hiện.
 5. Phụ trách thu thập thông tin của những người có tiềm lực và công ty cần, đồng thời tổ chức tuyển dụng những người đó.
 6. Xử lý kịp thời kiện cáo từ nhân viên và tranh chấp giữa nhân viên và công ty.
 7. Nắm rõ tình hình làm việc và số liệu liên quan của phòng nhân sự, thu thập phân tích thông tích về nhân sự và lương của công ty.
 8. Duyệt bảng lương nhân viên, báo cáo lên tổng giám đốc phê chuẩn xong chuyển cho phòng kế toán thực hiện.
 9. Xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên nghiệp phòng nhân sự, hỗ trợ phòng nhân sự thực hiện, sát hạch.
 10. Tăng cường mối liên hệ giữa công ty và những công ty khác trong ngành.
 11.  Đại diện công ty liên hệ với các cơ quan chính phủ, đoàn thể và tổ chức xã hội liên quan.

Quản lý

Tổ chức xây dựng

 • Tham gia thảo luận kết cấu tổ chức từ cấp phòng ban trở lên.
 • Xác định kết cấu tổ chức của phòng ban dưới cấp.
 • Khi phát hiện chức vụ hoặc phân công chức vụ của phòng ban cấp dưới bất hợp lý, phải kịp thời nêu rõ, điều chỉnh và thông báo cho phòng nhân sự.

Tuyển dụng, đề bạt và sa thải

Nhu cầu dùng người

 • Đề xuất dùng người ở những vị trí trực tiếp dưới cấp, biên soạn chức trách và tư cách nhậm chức của vị trí đó, trinh lên tổng giám đốc phê chuẩn.
 •  Xác nhận nhu cầu dùng người của cấp dưới trực tiếp (bao gồm chức trách và tư cách nhậm chức), đồng thời trình lên tổng giám đốc.
 • Phỏng vấn
 • Tiến hành phỏng vấn phòng sơ loại với chức vụ dưới cấp trực tiếp.
 •  Phỏng vấn lại chức vụ cấp dưới của cấp dưới trực tiếp, đồng thời đưa ra quyết định cuối cùng.
 • Sắp xếp nhân viên tham gia phỏng vấn.

Xử lý nhân viên không đạt yêu cầu

 • Đề xuất phương án xử lý nhân viên cấp dưới trực tiếp không đạt yêu cầu, trình lên tổng giám đốc phê chuẩn.
 • Xác nhận đề nghị xử lý nhân viên không đạt yêu cầu của cấp dưới trực tiếp, trình lên phòng nhân sự.

Đào tạo

 •  Đề xuất kế hoạch đào tạo nhân viên cấp dưới trực tiếp, trình lên tổng giám đốc phê chuẩn.
 • Xác nhận kế hoạch đào tạo của cấp dưới trực tiếp, trình lên phòng nhân sự.

Sát hạch và đánh giá trình độ

 • Đưa ra nguyên tắc sát hạch và đánh giá cấp dưới trực tiếp, trình lên tổng giám đốc phê chuẩn.
 • Căn cứ nguyên tắc đánh giá thành tích tổng giám đốc đã phê chuẩn, thảo luận cùng trưởng phòng nhân sự xác định phương án đánh giá thành tích.
 • Sát hạch đánh giá cấp dưới trực tiếp, trình kết quả lên phòng nhân sự.

Nhiệm vụ kết nối

 • Tổng hợp báo cáo công việc, kết nối thôn tin với tổng giám đốc, truyền đạt thông tin tới cấp dưới trực tiếp.
 • Phụ trách truyền đạt một cách nhanh chóng, rõ ràng, chính xác tới cấp dưới trực tiếp về chính sách, nguyên tắc, chiến lược của công ty.
 • Xác định phương thức giao tiếp chính thống và chế độ thông báo công việc chính thức, liên lạc kết nối trực tiếp với cấp dưới.

Khen thưởng

 • Đưa ra nguyên tắc khen thưởng phòng ban và nhân viên cấp dưới trực tiếp, trình lên tổng giám đốc phê duyệt.
 • Căn cứ nguyên tắc khen thưởng tổng giám đốc đã phê chuẩn, thảo luận cùng trưởng phòng nhân sự xác định phương thức khen thưởng.

Đối chiếu và kiểm soát kinh phí

 • Căn cứ chế độ tài chính phê chuẩn các hạng mục kinh phí của phòng ban dưới cấp, đồng thời xác định tính hợp lý của các khoản chi tiêu.
 • Giám sát chi tiêu của phòng ban dưới cấp, làm báo cáo về chi phí hàng tháng trình lên tổng giám đốc.

Báo cáo

            Định kỳ báo cáo công việc của mình và phòng ban cấp dưới bằng hình thức văn bản.

Thể hiện năng lực lãnh đạo

 • Chỉ đạo, khích lệ, giám sát cấp dưới, khiến cấp dưới cố gắng làm việc.
 • Có thể răng hiệu quả và hiệu suất làm việc của cấp dưới.
 • Cho cấp dưới thấy được ý đồ chiến lược và viễn cảnh tương lai lâu dài của công ty.                
Giáo SưĐã trả lời vào 30/01/2019
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.