Giải toán lớp 6 Tập 2 – Phần hình học chương II – Phần ôn tập

Giải toán lớp 6 – Phần hình học chương II – Bài 1 trang 96 SGK

Đề bài

a) Góc là gì?

b) Góc bẹt là gì?

c) Nêu hình ảnh thực tế của góc, góc bẹt.

Bài giải

Câu a)

Góc là hình tạo thành bởi 2 tia chung góc.

Câu b)

Góc bẹt là góc có 2 cạnh là 2 tia đối nhau.

Câu c)

Hình ảnh thực tế của góc như góc giữa sàn nhà và tường là góc vuông.

Góc tạo bởi kim giờ và kim phút của đồng hồ như đồng hồ chỉ 6h là góc bẹt.

Giải toán lớp 6 – Phần hình học chương II – Bài 2 trang 96 SGK

Để bài

a) Góc vuông là gì?

b) Góc nhọn là gì?

c) Góc tù là gì?

Bài giải

Câu a)

Góc vuông là góc được tạo thành bởi 2 cạnh của đường thằng, tam giác hay tứ giác và có số đo bằng 90º.

Câu b)

Góc nhọn là góc có số đo < 90º.

Câu c)

Góc tù là góc lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn góc bẹt.

Giải toán lớp 6 – Phần hình học chương II – Bài 3 trang 96 SGK

Để bài

Vẽ:

a) Hai góc phụ nhau.

b) Hai góc bù nhau.

c) Hai góc kề nhau.

Bài giải 

Câu a)

Bước 1: Vẽ góc xOy bằng 90º được tạo thành từ 2 tia Ox và Oy.

Bước 2:  Vẽ tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy. Thì xOz và góc zOy là hai góc phụ nhau.

hinh-hoc-chuong-2-bai on tap

Câu b)

Bước 1:  Vẽ 2 tia Ox và Ox đối nhau trên trục O. góc tạo thành bằng 180º.

Bước 2: Từ O vẽ một tia Oz không trùng với tia Ox và Oy. Thì hai góc xOz và zOy là hai góc bù nhau.

hinh-hoc-chuong-2-bai on tap-bai1

Câu c)

Bước 1: Vẽ tia Ox.

Bước 2: Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz. Khi đó: Hai góc xOy và xOz là hai góc kề nhau.

hinh-hoc-chuong-2-bai on tap-bai1

Câu b)

Cách vẽ tương tự như câu a.

Góc 135º là

hinh-hoc-chuong-2-bai on tap-bai2

Câu c)

Góc vuông:

hinh-hoc-chuong-2-bai on tap-bai2

Giải toán lớp 6 – Phần hình học chương II – Bài 5 trang 96 SGK

Để bài

Vẽ góc xOy. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được số đo của cả ba góc xOy, yOz, xOz. Có mấy cách làm?

Bài giải

hinh-hoc-chuong-2-bai on tap-bai3

Cách 1:

Sử dụng thước đo góc để xác định 2 góc xOz và yOz, tổng 2 góc này bằng góc xOy.

Cách 2:

Đo góc xOy và 1 trong 2 góc yoz  hoặc xOy. Sau đó ta lấy góc xOy trừ cho 1 trong 2 góc trên thì sẽ tìm được góc còn lại.

Cách 3: từ tia Oz ta vẽ một tia đối đặt tên là tia Oz’.

Thì:

góc yOz + góc yOz’  = 180º .

góc xOz + góc xOz’ = 180º .

Nên hai góc yOz’ và xOz’ ta suy ra được số đo hai góc yOz và xOz. Tổng số đo của hai góc yOz và xOz là số đo của góc xOy.

Giải toán lớp 6 – Phần hình học chương II – Bài 6 trang 96 SGK

Để bài

Cho góc 60º. Vẽ tia phân giác của góc ấy.

Bài giải

Tia phân giác là tia chia góc đó thành 2 góc bằng nhau.

Cho góc xOy = 60º, vẽ 1 tia Oz chia góc xOy thành 2 phần bằng nhau.

Oz gọi là tia phân giác của góc xOy.

hinh-hoc-chuong-2-bai on tap-bai 4

Giải toán lớp 6 – Phần hình học chương II – Bài 7 trang 96 SGK

Để bài

Tam giác ABC là gì?

Bài giải

Tam giác ABC là tam giác tạo thành bởi 3 đoạn thẳng AB, BC, AC và 3 điểm A, B, C không thẳng hàng.

Giải toán lớp 6 – Phần hình học chương II – Bài 8 trang 96 SGK

Để bài

Vẽ đoạn thẳng BC = 3,5cm. Vẽ một điểm A sao cho AB = 3cm, AC = 2,5cm. Vẽ tam giác ABC. Đo các góc của tam giác ABC.

Bài giải

Đầu tiên ta vẽ đoạn thẳng BC = 3,5 cm trước.

Sau đó vẽ 2 cung tròn (B; 3cm) và cung tròn (C; 2,5cm)  cắt nhau tại A. Từ B vẽ 2 đoạn thằng BA và BA sẽ thành tam giác ABC.

hinh-hoc-chuong-2-bai on tap-bai 5

Dùng ê ke để xác định các góc trong tam giác.

Góc A = 77º; góc B = 44º; góc C = 58º.

Câu hỏi của vào 29/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.