Đơn thức là gì vậy mọi người ?

Em đang học phổ thông và gặp bài tập liên quan đến đơn thức. Mọi người ai có kiến thức về đơn thức giải thích giúp mình nha ?

Câu hỏi của vào 01/04/2018   danh mục: Toán Học.
 • 1 Trả lời

   Định nghĩa đơn thức

   Đơn thức là biểu thức đạị số chỉ gồm một số, 1 biến hoặc 1 tích, thương giữa các số và các biến hay là 1 hạng tử. Đơn thức ký hiêu bằng f(x)

   Các biểu thức chứa phép cộng hay trừ thì không phải là đơn thức

   Bậc của đơn thức

   Bậc của đơn thức là tổng số mũ của các biến trong đơn thức và các biến đó có số mũ khác 0

   Phép toán trên đơn thức

   Phép nhân đơn thức

   Muốn nhân 2 đơn thức chứa hệ số và biến số, ta nhân từng hệ số của các vế với nhau và nhân từng biến số của các vế với nhau.

   Muốn nhân 1 đơn thức với 1 đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng chúng lại với nhau.

   Tổng quát: A(B+C)=AB+AC

   Phép chia đơn thức

   Muốn chia đơn thức H(x) cho đơn thức f(x) thì ta lấy các hệ số của đơn thức H(x) chia cho các hệ số của đơn thức f(x) và lấy từng biến số của H(x) chia cho từng biến số của f(x).

   Ví dụ đơn thức

   VD 1: F(x) 3x2y4 là một đơn thức.

   Trong đó:

   • 3: Là phần số.
   • x2y : Là phần biến.

   Tổng số mũ của đơn thức trên là: 2 + 4 = 6.

   VD 2: Tính tích đơn thức 2xy3 * 3x2y

   Như lý thuyết mình có nói để nhân 2 đơn thức ta nhân hệ số 2 đơn thức với nhau, biến 2 đơn thức với nhau.

   2xy3 * 3x2y = (2 * 3)(x * x2)(y3 * y ) = 6x3y

   Đa thức là một nhưng kiến thức toán trung học cở sở trong sách giáo khoa toán 7. Để cập nhật lại kiến thức bạn có thể truy cập vào doanh mục toán lớp 7 để bổ sung kiến thức nhé.

   Tiểu họcĐã trả lời vào 01/04/2018

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.