Đơn thức là gì vậy mọi người ?

Em đang học phổ thông và gặp bài tập liên quan đến đơn thức. Mọi người ai có kiến thức về đơn thức giải thích giúp mình nha ?

Tiểu học Asked on 1 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Định nghĩa đơn thức

  Đơn thức là biểu thức đạị số chỉ gồm một số, 1 biến hoặc 1 tích, thương giữa các số và các biến hay là 1 hạng tử. Đơn thức ký hiêu bằng f(x)

  Các biểu thức chứa phép cộng hay trừ thì không phải là đơn thức

  Bậc của đơn thức

  Bậc của đơn thức là tổng số mũ của các biến trong đơn thức và các biến đó có số mũ khác 0

  Phép toán trên đơn thức

  Phép nhân đơn thức

  Muốn nhân 2 đơn thức chứa hệ số và biến số, ta nhân từng hệ số của các vế với nhau và nhân từng biến số của các vế với nhau.

  Muốn nhân 1 đơn thức với 1 đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng chúng lại với nhau.

  Tổng quát: A(B+C)=AB+AC

  Phép chia đơn thức

  Muốn chia đơn thức H(x) cho đơn thức f(x) thì ta lấy các hệ số của đơn thức H(x) chia cho các hệ số của đơn thức f(x) và lấy từng biến số của H(x) chia cho từng biến số của f(x).

  Ví dụ đơn thức

  VD 1: F(x) 3x2y4 là một đơn thức.

  Trong đó:

  • 3: Là phần số.
  • x2y : Là phần biến.

  Tổng số mũ của đơn thức trên là: 2 + 4 = 6.

  VD 2: Tính tích đơn thức 2xy3 * 3x2y

  Như lý thuyết mình có nói để nhân 2 đơn thức ta nhân hệ số 2 đơn thức với nhau, biến 2 đơn thức với nhau.

  2xy3 * 3x2y = (2 * 3)(x * x2)(y3 * y ) = 6x3y

  Đa thức là một nhưng kiến thức toán trung học cở sở trong sách giáo khoa toán 7. Để cập nhật lại kiến thức bạn có thể truy cập vào doanh mục toán lớp 7 để bổ sung kiến thức nhé.

  Tiểu học Đã trả lời on 1 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.