Dầu hạt lanh có tác dụng gì?

Có bạn nào biết dầu hạt lanh là gì và tác dụng của nó như thế nào không?

 

Câu hỏi của vào 10/10/2019   danh mục: Sức khỏe - Làm Đẹp.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.