Dầu cọ có tác dụng gì?

Bạn nào giúp mình tìm hiểu về tác dụng của dầu cọ với ạ?

 

Câu hỏi của vào 09/10/2019   danh mục: Sức khỏe - Làm Đẹp.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.