CQO – Giám đốc chất lượng, Công việc của một giám đốc chất lượng

Giám đốc chất lượng là gì? Công việc của một giám đốc chất lượng như thế nào

Câu hỏi của vào 19/02/2019   danh mục: Kinh tế học.
1 Trả lời

Giám đốc chất lượng (Chief quality officer – CQO) là một thành viên quan trọng của đội chiến lược trong doanh nghiệp, phụ trách xây dựng văn hoá doanh nghiệp với chất lượng sản phẩm là nòng cốt, tạo dựng khả năng cạnh tranh về chất lượng cho doanh nghiệp. CQO không chỉ cần hiêu rnghiệp vụ, có phương pháp, mà còn phải chắc chắn, tư tưởng mới mẻ. Juran, Crosby, Feigenbaum hay là Harington đều không chỉ là một chuyên gia chất lượng mà còn là những nhân vật lãnh tụ trong giới kinh doanh.

Vì công việc này không còn là công việc mà những người phụ trách chất lượng chủ yếu mang tính kỹ thuật có thể đảm nhận nữa. Nó đã được mở rộng ở ba phương diện: một là kỹ năng kỹ thuật cần thiết đang liên tục phát triển, hai là giám đốc chất lượng phải trở thành chuyên gia văn hoá chất lượng, động lực tổ chức và quản lý cải cách, ba là giám đốc chất lượng phải trở thành chuyên gia về phương diện kỹ năng thương mại.

Giám đốc chất lượng là gì

Vai trò của giám đốc chất lượng

Từ sau thập kỷ 80, người Nhật Bản khiến vấn đề chất lượng trở nên được quan tâm đặc biệt, Deming và Crosby thì dạy mọi người biến chất lượng trở thành “châu báu”. Từ đó chất lượng trở thành chủ đề chính trong sự quản lý, bắt đầu xuất hiện trong công việc hàng ngày của cấp quản lý, thậm chí xuất hiện cả ở cuộc họp của hội đồng quản trị. Cũng từ đó ảnh hưởng tới các yếu tố của quản lý như chiến lược, kế hoạch, thậm chí kết cấu của cả tổ chức cũng vì chất lượng mà càng ngày càng được “khách hàng hoá”. Vì mọi người ngày càng kết hợp chất lượng với nhu cầu, liên hệ chất lượng với khả năng cạnh tranh. Nếu sự thăng trầm của Giải thưởng Deming của Nhật Bản có thể mô tả được quỹ đạo phát triển từ “kiểm soát chất lượng” tới “kinh doanh chất lượng” thi Giải thưởng chất lượng Châu Âu, đặc biệt là giải thưởng chất lượng Hoa Kỳ là do đích thân tổng thống trao cúp cho 3-5 tổ chức có “biểu hiện xuất sắc”. Công nhận biểu hiện xuất sắc là “chất lượng”, điều này đã minh chứng: chất lượng là khả năng và kết quả của một tổ chức “nói được làm được”.

Vai trò của CQO là thông qua lãnh đạo và cải cách văn hoá tổ chức, xây dựng một kiểu văn hoá dự phòng. Về bản chất, CQO chính là “giám đốc điều hành văn hoá chất lượng” Họ xây dựng đội thuyền, lựa chọn thuyền bè, tuyển chọn thuỷ thủ và xác lập mục tiêu. Giống như người sống lâu khoẻ mạnh, một công ty khoẻ mạnh cũng sẽ phồn vinh bền vững. Nhưng quan trọng là văn hoá chất lượng yêu cầu một loại triết học kiện toàn và thể hiện được giá trị của nó. Để tạo dựng được kiểu văn hoá này cần phải lĩnh ngộ dược triết học quản lý chất lượng thật sự, kiên trì không mệt mỏi, và có khả năng kết nối giao lưu với tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp.

Chức trách của giám đốc chất lượng

CQO buộc phải thành thạo nghệ thuật xã giao, có thể đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử quyết định sự tồn vong của tổ chức – xây dựng văn hoá chất lượng, trở thành người lãnh đạo, thúc đẩy và giám sát tích cực văn hoá chất lượng. CQO cần có trí thức, sự nỗ lực trong công việc và các mối quan hệ. Nhiệm vụ cơ bản của CQO là đưa lý luận “làm việc đúng ngay từ lần đầu tiên” vào tổ chức và biến nó thành một loại năng lực và thoái quen. Do vậy họ phải làm được những điều sau:

  • Nắm rõ khái niệm cơ bản và thực tiễn của quản lý chất lượng.
  • Quản lý quá trình cải tiến chất lượng.
  • Vạch kế hoạch/Mở rộng quá trình cải cách văn hoá.
  • Sáng tạo và duy trì một nền văn hoá chất lượng đáng tin cậy.
  • Khiến quản lý chất lượng giúp tổ chức đạt được thành công.
  • Giúp tổ chức có những biểu hiện xuất sắc.

Tầm quan trọng của giám đốc chất lượng

CQO là linh hồn của chiến lược chất lượng của tổ chức. Thách thức của tương lai đối với doanh nghiệp là: yêu cầu đáp ứng mọi yêu cầu của các bên liên quan có mâu thuẫn với nhau, như cổ đông, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, xã hội, một cách sáng tạo.

Thực hiện điều đó cần CQO xây dựng văn hoá chất lượng xuất sắc và triết học thương mại chung. Họ cần tổ chức và giám sát, lập kế hoạch và quản lý, cần giỏi giao tiếp và điều tiết, cần phải chỉ đạo giáo dục về chất lượng, cũng cần quản lý tài nguyên bến ngoài, phải hành động nhanh và kiên nhẫn.

Chất lượng là khả năng “làm đúng việc ngay từ lần đầu tiên” và là kết quả của “nói được làm được”. Tương lai của chất lượng nằm trong tay của những giám đốc chất lượng!

Giáo SưĐã trả lời vào 20/02/2019
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.