Cholesterol cao là gì?

    Cholesterol cao là gì? Nguyên nhân nào dẫn đến cholesterol cao? Có loại thuốc nào ngăn ngừa và điều trị cholesterol cao hay không?

    Câu hỏi của vào 12/02/2020   danh mục: Sức khỏe - Làm Đẹp.
    Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.