Cho tớ hỏi: Lỗ đen là gì?

    Lỗ đen là gì ầy nhỉ? Nó như thế nào

    Câu hỏi của vào 04/09/2019   danh mục: Khoa học.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.