Cách tính phần trăm lãi suất bán hàng?

Công ty tôi mua hàng hết 100 triệu, chi phí để bán hết số hàng đó là 10 triệu. Công ty tôi bán số hàng đó với giá 150 triệu. Tuy nhiên công ty tôi phải cắt cho khách hàng 15%. Giá bán hàng ( 15% x 150 = 22,5 triệu). Vậy công ty tôi thu về tổng cộng được 150 – 22,5 = 127,5 triệu. Hỏi lãi xuất của công ty tôi là bao nhiêu phần trăm.

nhờ các bạn học kinh tế trả lời hộ .

Câu hỏi của vào 24/06/2019   danh mục: Kinh tế học.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.