Cách tính diện tích hình thoi và chu vi hình thoi chính xác

Hình thoi là dạng hình học mà em ít được nghe đến nhất. Mọi người ai định nghĩa và biết công thức tính diện tích hình thoi cũng như chu vi hình thoi hướng dẫn cho mình nha?

Câu hỏi của vào 26/03/2018   danh mục: Toán Học.
 • 1 Trả lời

   Trong hình học Euclide thì hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau. Hoặc là hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau.

   Tính chất hình thoi

   • Các góc đối nhau bằng nhau.
   • Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
   • Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.
   • Hình thoi có tất cả tính chất của hình bình hành.

   Dấu hiệu nhận biết hình thoi

   • Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.
   • Nếu 2 đường chéo là đường trung trực của nhau là hình thoi.
   • Tứ giác có 2 đường chéo là đường phân giác của cả bốn góc là hình thoi.

   Công thức tính diện tích hình thoi

   S =(d1 * d2)/2

   Trong đó:

   D1, d2 là 2 đường chéo của hình thoi.

   VD: Một hình thoi có độ dài 2 đường chéo lần lượt là 3 và 4 m. Hỏi diện tích hình thoi này bằng bao nhiêu?

   Theo công thức tính diện tích hình thoi trên ta được S = (3*4)/2 = 6m.

   Chu vi hình thoi

   P = A* 4

   Trong đó:

   a: là độ dài cạnh hình thoi.

   Tiểu họcĐã trả lời vào 26/03/2018

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.