Công thức tính diện tích tam giác các loại trong hình học phẳng?

Mình thấy hình tam giác có nhiều loại như tam giác cân, tam giác đều hay tam giác vuông. Vậy công thức tính diện tích tam giác này có khác nhau không vậy?

Câu hỏi của vào 27/03/2018   danh mục: Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Tam giác là hình học phẳng 2 chiều có 3 cạnh và 3 cạnh này không thẳng hàng với nhau. Tam giác là hình đa giác có cạnh thấp nhất.

   Tính chất tam giác

   • Tổng các góc trong của một tam giác bằng 180 độ
   •  Độ dài một cạnh lớn hơn hiệu độ dài hai cạnh kia và nhỏ hơn tổng độ dài của chúng.
   • Định lý hàm số sin: Trong một tam giác tỷ lệ giữa độ dài của mỗi cạnh với sin của góc đối diện là như nhau cho cả ba cạnh.
   • Ba đường cao của tam giác cắt nhau tại một điểm được gọi là trực tâm của tam giác.
   • Ba đường trung tuyến của tam giác cắt nhau tại một điểm được gọi là trọng tâm của tam giác. Đường trung tuyến của tam giác chia tam giác thành hai phần có diện tích bằng nhau.
   • Ba đường trung trực của tam giác cắt nhau tại một điểm là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác.
   •  Ba đường phân giác trong của tam giác cắt nhau tại một điểm là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác.
   • Trong hai cạnh của cùng một tam giác cạnh đối diện với góc lớn hơn có chiều dài lớn hơn. Góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

   Phân loại các dạng tam giác

   Tam giác thường

   Là tam giác có độ dài các cạnh khác nhau, có nghĩa là cạnh a, b, c không bao giờ có độ dài bằng nhau và các góc cũng không bao giờ bằng nhau.

   Diện tích tam giác thường

   S = √p(p-a)(b-b)(p-c)

   Trong đó a, b, c là 3 cạnh tam giác

   P là nữa chu vi của tam giác và

   p = (a+b+c)/2

   Chu vi tam giác thường

   P = a + b + c

   Trong đó : a, b, c là 3 cạnh của tam giác

   Tam giác đều

   Là tam giác có 3 cạnh đều bẳng nhau và 3 góc trong cũng bằng nhau. Mỗi góc có giá trị là 60 độ.

   Diện tích tam giác đều 

   S = a2*(√3/4)

   Trong đó :

   A là cạnh của tam giác

   Chu vi tam giác đều

   P = a + b + c

   Tam giác cân

   Tam giác cân là tam giác có 2 cạnh bên bằng nhau hoặc 2 góc trong đều bằng nhau.

   Diện tích tam giác cân

   S = (a * h)/2

   Trong đó:

   S: là diện tích tam giác

   a: độ dài cạnh đáy của tam giác

   h: Chiều cao của tam giác

   Tam giác vuông

   Tam giác vuông là tam giác có 1 góc bằng 90 độ, cạnh đối diện với góc vuông gọi là cạnh huyền. 2 cạnh còn lại gọi là cạnh góc vuông.

   Diện tích tam giác vuông

   S = ½(a *  b)

   Trong đó :

   A và b là 2 cạnh góc vuông ( không phải cạnh huyền nha )

   Tam giác nhọn

   Là tam giác mà 3 góc đều nhỏ hơn 90 độ

   Tam giác tù

   Tam giác tù là tam giác trong 3 góc có 1 góc lớn hơn 90 độ.

   Định nghĩa tam giác đồng dạng

   • Hai tam giác có các cặp cạnh tương ứng tỷ lệ thì đồng dạng.
   • Hai tam giác có hai cặp góc tương ứng bằng nhau thì đồng dạng.
   • Hai tam giác có hai cặp cạnh tương ứng tỷ lệ, góc xen giữa hai cặp cạnh ấy bằng nhau thì đồng dạng.
   Tiểu họcĐã trả lời vào 27/03/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.