Cách phá password winrar – lấy lại mật khẩu winrar hiệu quả nhất

Winrar là một ứng dụng giải nén file giúp giảm dung lượng cho dữ liệu. Tuy nhiên bạn có từng gặp trường hợp tải file nén về máy tính nhưng khi giải nén yêu cầu mật khẩu mới được giải nén chưa? Hãy cùng mình theo dõi cách phá password winrar hiệu quả nhất.

Tìm mật khẩu winrar

Phá password winrar bằng Advanced RAR Password

Cài Advanced RAR Password

Bước 1: Tải phần mềm Advanced RAR Password tại đây

Bước 2: Giải nén thư mục và tiến hành cài đặt vào máy tính.

cách phá pass winrar

Bước 3: Chọn ngôn ngữ là tiếng anh nhé. Vì chương trình chỉ hỗ trợ tiếng nga và tiếng anh thôi.

phá pass winrar

Bước 4: Nhấn Next.

cách phá pass winrar hiệu quả

Bước 5: Nhấn “I Agree” để đồng ý với yêu cầu của nhà phát hành.

cách phá mật khẩu winrar

Bước 6: Để mặc định. Nhấn Next.

phá mật khẩu winrar

Bước 7: Yêu cầu bạn nhập key bản quyền, nếu không có nhấn install để sử dụng bản dùng thử.

cách phá pass winrar

Bước 8: Khi thấy thông báo như hình ảnh bên dưới thì quá trình cài đặt phần mềm Advanced RAR Password đã thành công.

cách phá pass winrar

Phá password winrar bằng Advanced RAR Password

Bước 1: Mở Advanced RAR Password đã cài đặt trên máy tính nha.

cách phá pass winrar bằng Advanced RAR Password

Bước 2: Nhấn OPEN để mở file cần phá mật khẩu winrar.

cách phá mật khẩu winrar bằng Advanced RAR Password

Giao diện chính của phần mềm phá password winrar còn có nhiều tab tính năng khác, mình sẽ giải thích một vài tab quan trọng nhất

Tab Range:

 • All cap latin: Password chứa các ký tự in thường
 • all small latin: Password chứa ký tự tin hoa
 • all digit: Password Chứa số
 • all special symbol: Password có ký tự đặc biệt
 • space: Password có khoảng trắng

Tab Lenth:

 • Minimal password length: Là độ dài ít nhất của mật khẩu, ít nhất tất nhiên là 1 nhưng nếu bạn đoán được pass không thể ngắn hơn n ký tự thì hãy nhập vào thì quá trình giải mã sẽ ngắn hơn.
 • Maximum password lenth: Là độ dài tối đa của password.

Bước 3: Sau khi mở file wirar cần tìm mật khẩu lên, ứng dụng sẽ tự động dò tìm mật khẩu file winrar, thời gian mở khoá hoàn toàn mật khẩu tuỳ thuộc vào độ khó mà người dùng đã đặt ra nha.

cách phá password winrar

Nếu bạn muốn dừng lại vì một lý do nào đó có thể nhấn Stop để tạm dừng quá trình phá pass winrar.

cách phá password file winrar

Bước 4: Quá trình tìm password file winrar đã thành công và thông tin password đã được hiện bên dưới.

Chỉ với một vài bước đơn giản trên thì quá trình phá password winrar đã thành công. Lưu ý với người dùng đôi khi gặp những file phức tạp thì việc phá pass sẽ mất rất rất nhiều thời gian.

 

Tiểu học Asked on 3 Tháng Ba, 2018 in Thủ Thuật.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Cách phá password Winrar đơn giản, đảm bảo thành công 100%.

  Cách này không cần sử dụng bất kỳ phần mềm nào, chỉ với một vài bước đơn giản bạn sẽ mã hóa được password đơn giản đến phức tạp nhất.

  Bước 1: Sao chép đoạn mã dưới đây và dán vào file notepad.

  REM ============================================================
  REM errorcode401.blogspot.in
  @echo off
  title Rar Password Cracker
  mode con: cols=47 lines=20
  copy “C:\Program Files\WinRAR\Unrar.exe”
  SET PSWD=0
  SET DEST=%TEMP%\%RANDOM%
  MD %DEST%
  :RAR
  cls
  echo ———————————————-
  echo GET DETAIL
  echo ———————————————-
  echo.
  SET/P “NAME=Enter File Name : “
  IF “%NAME%”==”” goto NERROR
  goto GPATH
  :NERROR
  echo ———————————————-
  echo ERROR
  echo ———————————————-
  echo Sorry you can’t leave it blank.
  pause
  goto RAR
  :GPATH
  SET/P “PATH=Enter Full Path : “
  IF “%PATH%”==”” goto PERROR
  goto NEXT
  :PERROR
  echo ———————————————-
  echo ERROR
  echo ———————————————-
  echo Sorry you can’t leave it blank.
  pause
  goto RAR
  :NEXT
  IF EXIST “%PATH%\%NAME%” GOTO START
  goto PATH
  :PATH
  cls
  echo ———————————————-
  echo ERROR
  echo ———————————————-
  echo Opppss File does not Exist..
  pause
  goto RAR
  :START
  SET /A PSWD=%PSWD%+1
  echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
  echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
  echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
  echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
  echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
  echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
  echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
  echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
  echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
  echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
  echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
  echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
  echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
  echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
  echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
  echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
  echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
  echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
  echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1
  echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
  echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
  echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
  echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
  echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
  UNRAR E -INUL -P%PSWD% “%PATH%\%NAME%” “%DEST%”
  IF /I %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO FINISH
  GOTO START
  :FINISH
  RD %DEST% /Q /S
  Del “Unrar.exe”
  cls
  echo ———————————————-
  echo CRACKED
  echo ———————————————-
  echo.
  echo PASSWORD FOUND!
  echo FILE = %NAME%
  echo CRACKED PASSWORD = %PSWD%
  pause>NUL
  exit
  REM ============================================================

  Bước 2: Kích chuột vào menu trên cùng bên trái file notepad chọn File > Save as…

  phá password winrar

  Bước 3:  Tại ô Save as type  chọn: All files, tại ô File name đặt tên file là passwinrar.bat. Sau đó nhấn Save để lưu file.

  phá password winrar

  Bước 4: Nhấp đôi chuột vào file passwinrar.bat vừa mới tạo xong để mở cửa sổ có màu đen.

  phá password winrar

  Bước 5: Kích chuột phải vào file winrar cần phá password chọn Properties.

  phá password winrar

  Bước 6: Di chuyển sang tab Details , xem và gõ lại tên  Name và Folder path file winrar vào cửa sổ có màu đen.

  phá password winrar

  Nhớ gõ lại chính xác tên và đường dẫn.

  phá password winrar

  Bước 7: Nhấn phím Enter để bắt đầu tìm và phá pass winrar.

  phá password winrar

  Bước 8: Sau một khoảng thời gian mật khẩu sẽ được hiển thị trên của sổ màu đen. Lưu ý chỉ những mật khẩu chứa toàn ký tự số thì quá trình tìm password winrar mới thành công, còn nếu có chứa ký tự đặc biệt, ký tự văn bản thì quá trình phá mật khẩu winrar sẽ thất bại.

  Giáo Sư Đã trả lời on 8 Tháng Tám, 2018.
  Thêm bình luận
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.