Cách mở file word bị khóa quyền truy cập

    máy tinh của mình có một số file tự nhiên bị khóa với biểu tượng ổ khóa màu vàng nằm trên tên file word. Khi mình mở file thì nó báo word không thể mở vì người dùng không có quyền? Mọi người giúp mình với?

    Câu hỏi của vào 27/09/2019   danh mục: Phần Mềm.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.