Cách giải phương trình tích?

Mọi người ai còn nhớ cách phân tích và giải phương trình tích giúp em với ạ? Em cảm ơn mọi người nhiều?

Câu hỏi của vào 10/04/2018   danh mục: Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Phương trình tích là dạng phương trình thường gặp trong đại số lớp 8 và cấp 3. Là nền tản cơ bản để tìm nghiệm phương trình đại số như phương trình bậc nhất, phương trình bậc 2

   Dạng tổng quát phương trình tích

   A(x).B(x) = 0

   Cách giải phương trình tích

   Bước 1

   Đưa phương trình đã cho về dạng tổng quả A(x).B(x) = 0 bằng cách sau:

   Chuyển các hạng tử về vế trái, vế phải bằng 0.

   Phân tích đa thức vế trái thành nhân tử.

   Bước 2

   Tùy từng đơn thức mà cách giải hay tìm nghiệm khác nhau. Bước này các bạn có thể xử lý theo nhiều cách khác nhau.

   A(x).B(x) = 0  = > A(x) = 0 và B(x) = 0

   Bài tập ví dụ

   Giải phương trình (x + 1)( x + 4) = ( 2 – x)( 2 + x)

   Bước 1 : nhân các đơn thức với  nhau ở cả 2 vế ta được.

   x2+ 4x + x + 4 = 4 – 2x + 2x – x2

   Bước 2 : Cộng  trừ các biến hay hạng tử có mũ chung.

   x2+ 5x + 4 = 4 – x2

   Bước 3 : Chuyển vế và đổi dấu các biến và số từ vế trái sang vế phải và rút gọn nếu có thể.

   x2+ 5x + 4 – 4 + x= 0

   2x+ 5x = 0

   x(2x +5) = 0

   Phương trình tích bây giờ sẽ có 2 nghiệm như sau

   x = 0

   2x + 5 = 0 = > x = -5/2

   Tiểu họcĐã trả lời vào 10/04/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.