5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane là gì? Trong mỹ phẩm có tác dụng gì?

  5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane là gì? Trong mỹ phẩm hợp chất này có tác dụng gì? Sử dụng nó làm thành phần mỹ phẩm có đảm bảo an toàn không?

  Bạn nào có hiểu biết về lĩnh vực này có thể trả lời giúp mình với được không?

  Câu hỏi của vào 14/05/2020   danh mục: Sức khỏe - Làm Đẹp.
 • 1 Trả lời

   5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane là gì? Có tác dụng ra sao?

   5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane

   5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane là một loại bột trắng. Trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane được sử dụng làm chất bảo quản trong sữa tắm, sản phẩm chăm sóc tóc và các sản phẩm làm sạch cá nhân.

   5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane có chức năng như một chất bảo quản. Nó có khả năng ngăn ngừa hoặc kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn. Do đó nó có thể bảo vệ mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân khỏi bị hư hỏng.

   5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane là ether aliphatic tuần hoàn. Nó cũng được sử dụng làm chất bảo quản trong các hệ thống nước, sơn, dầu cắt và trong chế biến da.

   5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane có an toàn không?

   Sự an toàn của 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane đã được đánh giá bởi Hội đồng chuyên gia đánh giá thành phần mỹ phẩm(CIR). Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane an toàn khi được sử dụng làm thành phần mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân ở nồng độ lên tới 0,1%, trừ trường hợp tác dụng của nó đến các amin hoặc amit có thể dẫn đến sự hình thành nitrosamine hoặc nitrosamide. Năm 2007, Hội đồng chuyên gia CIR đã xem xét dữ liệu mới có sẵn về thành phần này và khẳng định lại kết luận trên.

   5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane có thể được chuyển hóa thành 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, một tác nhân nitro hóa, cũng đã được CIR xem xét và thấy an toàn khi sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Ở nồng độ 0,5% trở lên, 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane đã được chứng minh là chất gây kích ứng da và mắt nhưng không phải là chất nhạy cảm hay chất gây nhạy cảm ánh sáng. Thành phần này không gây đột biến cũng không phải là chất độc cho sự phát triển. Sự nhạy cảm đã được quan sát ở bệnh nhân khi dùng ở mức 0,1% và 0,5%.

   5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane có thể được sử dụng làm một chất bảo quản trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân được bán trên thị trường châu Âu với nồng độ lên tới 0,1% (xem Phụ lục VI). Sự hình thành của nitrosamine cần phải tránh khi có thành phần này.

   Tại Canada, 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane có thể được sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với nồng độ tối đa là 0,1%.

   Trung họcĐã trả lời vào 14/05/2020

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.