20/10 là ngày gì ?

Là người Việt Nam thì ai cũng biết ngày 20/10 là ngày lễ kỷ niệm tôn vinh phụ nữ Việt Nam .Nhưng nguồn gốc lịch sử của ngày này là gì ? vì sao lại chọn ngày này ? và ý nghĩa của nó là gì ?

Câu hỏi của vào 28/11/2019   danh mục: Văn hóa - xã Hội.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.