20/10 là ngày gì ?

Là người Việt Nam thì ai cũng biết ngày 20/10 là ngày lễ tôn vinh phụ nữ Việt nam. Nhưng nguồn gốc lịch sử ngày này từ đâu? Do tổ chức nào định ra? Và ý nghĩa của nó là gì?

Câu hỏi của vào 28/11/2019   danh mục: Văn hóa - xã Hội.
1 Trả lời

20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Dưới đây là đôi điều chia sẻ của mình về Ngày Phụ nữ Việt Nam, 20/10.

Người phụ nữ Việt nam sinh ra trong đất nước truyền thống dựng nước và giữ nước. Trong thời chiến họ là những chiến sĩ quả cảm kiên cường, trong thời bình họ là những người lao động cần cù sáng tạo và thông minh, trong gia đình họ là những người mẹ đảm đang, dịu hiền, trung hậu.

Thời đại thay đổi khi mà chế độ phong kiến và thuộc địa thì phụ nữ chính là đối tượng bị áp bức bóc lột và chịu nhiều bất công nhất. Chính vì thế mà họ luôn mong mỏi tự do và sẵn sàng đi theo cách mạng ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hay xa hơn nữa đó là hai bà Trưng cùng với bà Triệu là những người phụ nữ đất Việt đáng được tôn vinh

Lịch sử ra đời ngày phụ nữ Việt nam

Từ những năm 1927 của thế kỷ trước khi mà nước ta đang sống dưới ách đô hộ của thực dân Pháp thì những tổ chức quần chúng như Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ được các chị em phụ nữ thời bấy giờ tham gia rất đông đảo. 

Năm 1930, trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An, Hà Tĩnh có 12.946 chị em tham gia phụ nữ giải phóng, cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 300 xã. Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho, trong đó có hàng ngàn phụ nữ tham gia.

Trong thời gian hoạt động cách mạng thì nhiều tổ chức tiền thân của đảng cộng sản việt nam cũng được các chị em tham gia đông đảo và hoạt động rất tích cực. Chính vì thế ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập( Tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam). Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Theo đó, Đảng sớm nhận rõ vai trò quan trọng của lực lượng phụ nữ trong công cuộc giải phóng đất nước.

Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.chính vì thế 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay là Hội Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. Để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định chọn ngày này hàng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là Ngày Phụ nữ Việt Nam

Đây chính là hoàn cảnh lịch sử ra đời của ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 mà không phải ai cũng biết

Ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam

Ngày 20/10/1930 là ngày mà lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, một tổ chức riêng dành cho phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai, nhằm động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng.

Đây cũng là ngày mà lần đầu tiên, người phụ nữ Việt Nam được cầm lá phiếu bầu cử, tham gia các công tác chính quyền và xã hội, nắm giữ nhiều trọng trách trong bộ máy Nhà nước.

Trong kháng chiến thì người phụ nữ không chỉ là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến vững mạnh mà họ còn là những chiến sĩ quả cảm như những cô gái thanh niên xung phong “Ngã ba Đồng Lộc” và rất nhiều tấm gương phụ nữ hoạt động cách mạng khác . Không những thế những bà mẹ anh hùng đã sinh ra cho đất nước những người con anh hùng chiến đấu hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, còn hi sinh nào lớn hơn như thế ?

Trong thời bình thì người phụ nữ Việt Nam cũng là người góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp ,Như lời Bác Hồ từng nói: “Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Trong gia đình thì người mẹ, người vợ là người hi sinh thầm lặng chăm sóc cho gia đình . Ngoài những công việc lo lắng bươn chải với cuộc sống thì họ còn phải lo lắng cả những bữa cơm, cái ăn cái mặc cho chồng cho con.

Và ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 chính là dịp để cả đất nước, cả xã hội, người chồng, người con ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của các bà, các mẹ, các cô gì , chị em. Chính bởi vì những đóng góp to lớn và hi sinh thầm lặng của họ trong công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và cả xây dựng tổ ấm gia đình.

Mẫu giáoĐã trả lời vào 29/11/2019
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.