RE: Trong tiếng Anh fist name có nghĩa là gì ?

   Mọi người ai biết first name trong tiếng anh có nghĩa là gì không ạ ? Cách sử dụng từ first trong một vài trường hợp phổ biến ?

   Thêm bình luận
   1 Trả Lời

    Ngữ pháp về họ tên trong tiếng Anh cũng giống như tiếng Việt, điểm khác nhau là người Anh hay những khu vực sử dụng tiếng Anh là Họ đứng vị trí trước Tên, còn Việt Nam thì tên trước, họ sau.

    Cấu trúc ngữ pháp họ tên đầy đủ là :

    First name + Middle name + Last name

     Vậy First name có nghĩa la gì ?

    First name là tên của bạn, tên trong giấy khai sinh và là tên gọi chính thức.

    Ví dụ : Lê Thanh Tùng thì tên ở đây là Tùng

    Middle name : là tên đệm, nằm giữa họ và tên

    Ví dụ : Lê Thanh Tùng thì tên đệm ở đây Thanh

    Last name là họ của bạn

    Ví dụ : Lê Thanh Tùng thì Last name là Lê

    Có thể nhiều bạn muốn đăng ký tài khoản hay thành viên một website nước ngoài nào đó, mà form đăng ký có từ first name thì nhớ điền tiên của  bạn vào nha.

    Ví dụ cụ thể các đăng ký một tài khoản tiếng Anh.

    Đây là mẫu đăng ký thông tin thành viên một trang web thông dụng.

    First name nghĩa là gì ?

    Nếu như website đó không yêu cầu khai báo tên đệm là Middle name mà chỉ cần khai First name và Last name thì bạn điền như sau.

    First name nghĩa là gì ?

    Ý nghĩa thật sự của từ First name trong tiếng Anh đơn giản vậy thôi.

    Tiểu học Đã trả lời 4 days ago.
    Thêm bình luận

    Câu trả lời của bạn

    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.