RE: Trong tiếng Anh first name có nghĩa là gì ?

Mọi người ai biết first name trong tiếng anh có nghĩa là gì không ạ? Cách sử dụng từ first trong một vài trường hợp phổ biến?

Câu hỏi của Thuỷ Top vào 01/06/2018   danh mục: Tiếng anh.
2 Trả Lời

Trả lời câu hỏi First name là gì của bạn như sau:

First name là tên của bạn. Trong Tiếng Anh thì First name đứng đầu tiên tiếp đó tới Middle Name và Last Name đứng sau cùng. Thứ tự này ngược lại với cách viết họ tên của người Việt.

Ví dụ: Tên của bạn là Ngô Kiến Huy

Theo tiếng anh ta có:

First name: Huy

Lastname: Ngô

Middle Name: Kiến.

Chúc bạn thành công

Mẫu giáoĐã trả lời vào 01/06/2018
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.