RE: Thực hiện phép tính trên căn bậc 2 ?

  Mội người cho em hỏi cách thực hiện cách phép tính như công, trừ, nhân chia  trên căn bậc 2 như thế nào vậy ạ ?

  Trinh Ngọc Tiểu học Asked on 16 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
  Thêm bình luận
  1 Trả Lời

   Định nghĩa căn bậc 2 số học

   Căn bậc 2 của một số a không âm là số x sao cho x^{2} = a .

   Một số dương a có đúng 2 căn bậc 2 là số đối của nhau.  Một số dương ký hiệu là √a và một số âm ký hiệu là -√a.

   Số 0 là trường hợp đặc biệt chi có đúng 1 giá trị căn bậc 2 duy nhất là 0.

   Định nghĩa căn bậc 2

   Với số dương a, số √a được gọi là căn bậc hai số học của a. Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0.

   Với a >= 0  thì

   Nếu x = √a thì x ≥ 0 và  x2 = a

   Nếu x ≥ 0 và x2 = a thì x = √a.

   Công thức tổng quát

   x = √a <=> x ≥ 0 và  x2 = a

   Cách so sánh 2  căn bậc 2 với nhau

   Với hai số a và b không âm, nếu a < b thì √a < √b.

   Cách biến đổi căn bậc 2 cơ bản

   Với x là số thực ta có

   \sqrt{x^{2}}  = |x|   = x nếu x >= 0 và = -x nếu x < 0

   Với mọi số thực không âm x,y

   \sqrt{xy} = \sqrt{x}.\sqrt{y}

   \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}

   Hàm số căn bậc hai là hàm liên tục với mọi x không âm và khả vi với mọi x dương. Nếu f biểu thị hàm căn bậc hai thì đạo hàm của f là:

   F’(x) = 1/2√x

   Ví dụ minh hoạ

   So sánh 2 số sau √9 và 5

   Ta có 3 =  √9 mà 3 < 5 nên √9 <  5

   Tìm căn bậc 2 số học của các số sau : 81, 121, 144

   Ta có √81 = 9. Vậy căn bậc 2 của 81 là 9 và – 9

   • √121 = 11. Vậy căn bậc 2 của 81 là 11 và  -11.
   • √144 = 12. Vậy căn bậc 2 của 81 là 12 và -12 .
   Tiểu học Đã trả lời on 16 Tháng Tư, 2018.
   Thêm bình luận

   Câu trả lời của bạn

   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.