RE: Thế nào là đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp ?

  Mọi người cho em hỏi thế nào là đường tròn nội tiếp hay ngoại tiếp bên trong một đường tròn vậy ah ?

  Thuỷ Top Tiểu học Asked on 17 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
  Thêm bình luận
  1 Trả Lời

   Định nghĩa đường trọn ngoại tiếp

   Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của đa giác là đường tròn ngoại tiếp của đa giác đó. Và đa giác đó gọi là đa giác nội tiếp đường tròn

   Định nghĩa đường tròn nội tiếp

   Đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của một đa giác là đường tròn nội tiếp đa giác và đa giác đó được gọi là đa giác ngoại tiếp đường tròn.

   Tính chất đường tròn nội tiếp

   Bất kỳ một đa giác đều nào cũng có 1 và chỉ một đường tròn nội tiếp và chỉ có 1 và chỉ một đường tròn ngoại tiếp.

    

   Tiểu học Đã trả lời on 17 Tháng Tư, 2018.
   Thêm bình luận

   Câu trả lời của bạn

   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.