RE: Thế nào là 2 đường thẳng vuông góc ?

Đường thẳng vuông góc là đường như thế nào vậy a? . Cách vẽ một đường thẳng vuông góc ?

Thuỷ Top Tiểu học Asked on 5 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
1 Trả Lời

Hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 90 độ

Cho đoạn thẳng xx và yy cắt nhau tại giao điểm o. Nếu như đoạn xx cắt đoạn yy và trong các góc tạo thành một góc vuông ( góc = 90 độ ) thì 2 đường thẳng đó được gọi vuông góc với nhau.

Ký hiệu  XX’  \large \perp  YY’

Chức minh 2 đường thẳng vuông góc

Vì góc oxy kề bù với yox’ nên oxy + yox’ = 180 độ

Suy ra yox’ = 180 độ – oxy = 180 – 90 = 90 ( oxy là góc vuông và bằng 90 độ )

Vì oxy và ox’y’ là 2 góc đối đỉnh

Nên oxy = ox’y’

Mà oxy bằng 90 độ nên ox’y’ cũng bằng 90độ

Và y’ox cũng bằng 90 độ

Những cách gọi khác về 2 đường thẳng vuông góc

Khi đường thẳng xx và yy’ là 2 đường thẳng vuông góc và cắt nhau tại o thì

  • Đường thằng yy vuông góc với đường thẳng xx’ tại o
  • Đường thẳng xx’, yy’ vuông góc với nhau tại o
  • Đường thẳng xx’ vuông góc với đường thẳng yy’ tại o

Tính chất 2 đường thẳng vuông góc

Có 1 và chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm o và vuông góc với đường thẳng a cho trước.

Tiểu học Đã trả lời on 5 Tháng Tư, 2018.
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.