RE: Tam giác có bao nhiêu bất đẳng thức ?

  Mọi người ơi trong tam giác có bao nhiêu bất đẳng thức vậy ạ ?. Ai biết giúp minh với nha

  Thuỷ Top Tiểu học Asked on 5 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
  Thêm bình luận
  1 Trả Lời

   Định nghĩa bất đẳng thức tam giác

   Trong 1 tam giác, tổng độ dài 2 cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn cạnh còn lại. ( tam giác chỉ tồn tại 1 bất đằng thức )

   VD : Cho tam giác ABC và ta có được các bất đẳng thức sau

   • AB + AC > BC
   • AC + BC > AB
   • AB + BC > AC

   Hệ quả bất đẳng thức tam giác

   Trong 1 tam giác, hiệu độ dài 2 cạnh bất kỳ bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại

   Cho tam giác ABC ta có

   • AB > AC – BC
   • AB > BC – AC
   • AC > AB – BC
   • AC > BC – AB
   • BC > AB – AC
   • BC > AC – AB

   Nhận xét tổng quát về tam giác

   Trong 1 tam giác, độ dài 1 cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng 2 cạnh còn lại

   Ví dụ minh hoạ

   Cho tam giác ABC  có 2 cạnh BC = 1M, AC =  7M. Tìm độ dài cạnh AB và cho biết tam giác này là tam giác gì ?

   Áp dụng bất đẳng thức ta được

   AC – BC < AB < AC + BC  ó 7 – 1 < AB < 7 + 1

   6 < AB < 8

   Vì tam giác có cạnh là số nguyên nên cạnh AB = 7m.

   Tiểu học Đã trả lời on 5 Tháng Tư, 2018.
   Thêm bình luận

   Câu trả lời của bạn

   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.