RE: Số vô tỉ là gì ? cách nhận biết số vô tỉ ?

Mọi người ơi cho em hỏi số vô tỉ là gì vậy ạ? Khi nhìn 1 dãy số trong toán học thì cách nào nhận biết số vô tỉ nhanh nhất.

Trinh Ngọc Tiểu học Asked on 30 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
1 Trả Lời

Định nghĩa số vô tỉ

Số vô tỉ là số không thể biểu diễn dưới dạng tập hợp các phân số \dpi{100} \small \frac{a}{b} với  a, b là số nguyên và b # 0. Hay nói cách khác là số vô tỉ không thể biểu diễn dưới dạng tỉ số. Một số vô tỉ hoặc là số siêu việt hoặc là số đại số, trong đó hầu hết các số vô tỉ đều là số siêu việt và số siêu việt là số vô tỉ.

Tập hợp số vô tỉ

Tập hợp số vô tỉ là tập hợp không đếm được và dùng giá trị tuyệt đối làm độ đo khoảng cách.

Tập hợp số vô tỉ ký hiệu là \dpi{100} \small \mathbb{I}

\dpi{100} \small \mathbb{I} = \left \{ x|x\, \neq \, \frac{m}{n}\, \forall m\in \, \mathbb{Z},\, \forall n\, \in \, \mathbb{Z}^{*} \right \}

Số vô tỉ siêu viêt

số thực hay số phức nhưng không là nghiệm của phương trình đại số nào.

Ví dụ số siêu việt: số e và số π là số vô ti siêu việt

Số vô tỉ đại số

Là một nghiệm số thực hay số phức của một phương trình đại số.

Ví dụ số đại tỉ: \dpi{100} \small \sqrt{17},\, \, \, \sqrt[3]{5},\...

Tiểu học Đã trả lời on 30 Tháng Ba, 2018.
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.