RE: Số hữu tỉ là loại số gì vậy mọi người ?

  Số hữu tỉ là gì? có khác gì với số nguyên, số thực không ạ? Ai có định nghĩa và ví dụ về số hữu tỉ chia sẽ cho em nha.

  Câu hỏi của Thuỷ Top vào 30/03/2018   danh mục: Toán Học.
  Thêm bình luận
  1 Trả Lời

   Số hữu tỉ là gì?

   Số hữu tỉ là các số được biểu diễn dưới dạng phân số \dpi{80} \small \frac{a}{b} trong đó a và b là các số nguyên và  b # 0.

   Số hữu tỉ ký hiệu bằng chữ Q.

   Định nghĩa tổng quát số hữu tỉ

   Q = {x |x = \frac{m}{n}; m \in \mathbb{Z}, n\in \mathbb{Z}^{*}}

   Trong đó :

   • x là dạng phân số được ký hiệu là \dpi{100} \small \frac{m}{n}.
   • \dpi{100} \small m\in \mathbb{Z} : là tập hợp các số nguyên m.
   • \dpi{100} \small n\in \mathbb{Z}^{*} : tập hợp các số nguyên dương n trừ số 0.

   Tính chất số hữu tỉ

   • Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp không đếm được.
   • Các số thực không phải là số hữu tỉ được gọi là các số vô tỉ.

   Ví dụ số hữu tỉ

   \dpi{100} \small \frac{2}{3}; \, \, \, \frac{5}{17};\, \, \, \frac{-6}{13};\, \, \frac{0}{4} … là những số hữu tỉ.

   \dpi{100} \small \frac{2}{0};\, \, \, \frac{-50}{0}   không phải là số hữu tỉ vì mẫu số bằng 0.

   Cách viết số hữu tỉ

   Số hữu tỉ có thể biểu diễn dưới dạng phân số, số thập phân.

   Dạng số thập phân: 0.15, 0,85, 12,5…

   Dạng phân số: \dpi{100} \small \frac{-3}{5},\, \, \, \frac{3}{-5},\, \, \, \frac{18}{19} ….

   Số hữu tỉ âm là gì?

   • Số hữu tỉ âm là số hữu tỉ có giá trị nhỏ hơn 0.

   số hữu tỉ dương là gì?

   • Số hữu tỉ dương là số hữu tỉ có giá trị lớn hơn 0.

   Chú ý: Số 0 là trường hợp đặc biệt không phải là số hữu tỉ âm và cũng không phải là số hữu tỉ dương.

   So sánh 2 số hữu tỉ 

   Với 2 số hữu tỉ a, b khi so sánh với nhau thì có 3 trường hợp sảy ra:

   • a= b
   • a >b 
   • a < b

   Ví dụ: cho 2 số hữu tỉ \dpi{100} \small \frac{1}{2}\, \, \, v\grave{a}\, \, \, \frac{2}{3} hỏi số hữu tỉ nào lớn hơn. 

   2 số hữu tỉ trên có mẫu số khác nhau, để so sánh ta phải tìm mẫu số chung giữa 2 phân số mới so sánh được.

   Mẫu số chung là 6. Ta quy đồng mẫu 2 phân số với nhau và kết quả là: 

   \dpi{100} \small \frac{1}{2} = \frac{3}{6}\, \, \, \, v\grave{a}\, \, \frac{2}{3} = \frac{4}{6}.

   Ta thấy \dpi{100} \small \frac{3}{6}<\frac{4}{6}\Rightarrow \frac{1}{2}<\frac{2}{3}.

   Phép tính trên số hữu tỉ

   Vì số hữu tỉ được biểu diễn dưới dạng phân số nên các phép tính trên số hữu tỉ tương tự như phép tính các phân số với nhau.

   Tham khảo các bài tập toán lớp 6 trong SGK gồm:

   Trung họcĐã trả lời vào 30/03/2018
   Thêm bình luận
   Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.