RE: Phương pháp rút gọn phân số ?

Mọi người ơi có cách nào rút gọn 2 phân số nhanh và chính xác nhất không ạ ?

Trinh Ngọc Tiểu học Asked on 29 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
1 Trả Lời

Rút gọn phân số là đưa phân số đó về tối giản nhất có thể. Có nghĩa là tử số và mẫu số không thể cùng chia hết cho số nào ngoại trừ số 1, hay những số đó là số nguyên tố

Cách rút gọn phân số

Rút gọn phân số bình thường

Muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác 1 và -1 của chúng.

Rút gọn phân số tối giản

Phân số tối giản hay là phân số không rút gọn được nữa là phân số mà tử và mẫu chỉ có một ước chung là 1 và -1.  Để rút gọn được phân số tối giản bắt buộc bạn phải tìm được UCLN của tử và mẫu 2 phân số đó

Ví dụ minh hoạ 

Rút gọn phân số 

16/8

Ta thấy ước chung của 16 và 8 là 2 nên ta chia 2 cho cả tử và mẫu

(16 : 2)/(8:2) = 8/4

Xem thử phân số 

8/4 có ước chung nào khác không ? Nếu có thì phân số có thể rút gọn thêm được

8/4 có ước chung là 2. Nên 

8/4 = (8 : 2) / (4 : 2) = 4/2 = 2

vậy kết quả phân số 

16/8 sau khi rút gọn  = 2 

Cách rút gọn này thì bạn lần lượt chia phân số đó cho ước chung mà mình dễ tìm nhất. Nếu kết quả phân số tồn tại ước chung tiếp tục rút gọn. Tới khi không tồn tại ước chung giữa 2 phân số thì thôi .

Rút gọn phân số  22/5

Với ví dụ này mình sẽ hướng dẫn cách tối giản phân số.

Để tối giản phân số thì cần tìm UCLN của tử và mẫu phân số  22/55

UCLN(22, 55) = 11. tham khảo bài viết tìm ước chung lớn nhất (UCLN)nếu các bạn chưa biết cách tìm

Vì UCLN là 11 ta lần lượt chia  22/55 cho 11

(22:11) / (55:11) = 2/5

Vì 2/5  đều có tử số và mẫu số là số nguyên tố nên phân số này đã tối giản và không thể rút gọn thêm nữa

Tiểu học Đã trả lời on 30 Tháng Ba, 2018.
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.