RE: Những hằng đẳng thức đáng nhớ ?

  Mọi người ai còn nhớ 7 hằng đẳng thức đáng nhớ không ạ ? Giúp em với ạ ? Em đang cần gấp ah

  Trinh Ngọc Tiểu học Asked on 6 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
  Thêm bình luận
  1 Trả Lời

   7 hằng đẳng thức đáng nhớ là kiến thức cơ bản và mọi bạn khi học cấp bậc phổ thông đều phải biết và ghi nhớ. Những đẳng thức này được sử dụng  trong các bài toán liên quan đến giải phương trình, nhân chia các đa thức, biến đổi biểu thức . Học thuộc bảy hằng đẳng thức đáng nhớ giúp giải nhanh những bài toán phân tích đa thức thành nhân tử.

   Điểm chung của 7 hằng đẳng thức này là một vế  là dấu bằng là tổng hoặc hiệu và bên gọi lại là tích hoặc lũy thừa.

   7 hằng đẳng thức đáng nhớ

   1 Bình phương của 1 tổng

   (a + b)2  =  a2 + 2ab + b2

   2 Bình phương của một hiệu 

   (a –  b)2  =  a2 – 2ab + b2

   3 Hiệu 2 bình phương 

   a2 –  b2 = (a – b)(a+b)

   4 Lập phương của một tổng 

   (a + b )3  = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

   5 Lập phương của một hiệu

   (a + b )3  = a3  –  3a2b + 3ab2 – b3

   6 Tổng hai lập phương 

   a3 + b3 = (a + b)(a2 – ab + b2) = (a + b)3 –  3a2b –  3ab2  = (a + b)3 – 3ab(a + b)

   7 Hiệu hai lập phương

   a3 –  b3 = (a –  b)(a2 + ab + b2) = (a – b)3  + 3a2b –  3ab2  = (a + b)3 + 3ab(a – b)

   Những hệ thức liên quan đến 7 hằng đẳng thức 

   (a + b + c)3 = a3 + b3 + c3 +3(a + b)(b+c)(c+a)

   a3  + b3 + c3 – 3abc = (a + b +b)(a2 + b2 + c2 -2ab + 2bc -2ca)

   (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ca

   (a + b – c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab – 2bc – 2ca

   (a – b – c)2 = a2 + b2 + c2 -2ab + 2bc – 2ca

    

    

   Tiểu học Đã trả lời on 6 Tháng Tư, 2018.
   Thêm bình luận

   Câu trả lời của bạn

   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.