RE: Một năm có tối đa bao nhiêu tuần vậy ạ ?

Thuỷ Top Lớp mầm Asked on 24 Tháng Một, 2019 in Không có danh mục.
Thêm bình luận
1 Trả Lời

Năm là thời gian mà trái đất quay hết một vòng xung quanh mặt trời. Tương ứng với khoảng thời gian Mặt Trời hoàn thành một vòng quay dọc theo cung hoàng đạo (1 cung hoàng đạo = 360 độ). Mỗi cung hoàng đạo tương đương với 1 tháng dương lịch trong năm.

Tuần là một đại lượng về thời gian quy định 7 ngày làm 1 tuần. Một tuần gồm có 7 thứ  là Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy và Chủ nhật.  

1 năm có bao nhiêu tuần?

1 năm có 52 tuần dư ra 1 ngày nếu năm đó không nhuận.

Và sẽ có 52 tuần dư ra 2 ngày nếu đó là năm nhuận.

Cách tính tuần trong năm

Nếu năm đó có 365 ngày thì ta lấy số ngày trong năm chia cho số ngày trong tuần là 7 : 365/7 =  52 tuần dư ra 1 ngày.

1 năm = 52 tuần = 365 ngày.

1 tuần = 7 ngày = 168 giờ = 10080 phút = 604800 giây.

1 năm có bao nhiêu quý?

Một quý trong lịch dương có 3 tháng, 1 năm có 12 tháng nên suy ra 1 năm có 4 quý. 4 quý đó là quý 1 gồm tháng 1 ,2, 3. Quý 2 gồm tháng 4, 5, 6.  Quý 3 gồm tháng 7, 8 ,9 . Và quý 4 gồm 3 tháng còn lại 10, 11, 12.

1 Năm có tối đa bao nhiêu ngày?

Thông thường thì 1 năm có 365 ngày. Nhưng nếu tính năm nhuận theo dương lịch thì 1 năm có 366 ngày.

1 năm âm lịch có bao nhiêu tuần?

Thông thường thì 1 năm âm lịch có 52 tuần tương đương như dương lịch

Còn nếu năm đó là năm nhuận thì sẽ có 56 tuần, nhiều hơn 4 tuần so với năm dương lịch.

Tiểu học Đã trả lời on 28 Tháng Ba, 2018.
Thêm bình luận
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.