RE: Lỗi 502 bad gateway? Cách fix lỗi 502 trên web

Nguyên nhân của lỗi 502 bad gateway. Cách sửa lỗi 502 bad gateway? Em có làm một webiste server bằng nginx nhưng khi chạy web thì bị lỗi 502 ah. Mọi người hướng dẫn em sửa lỗi 502 bad gateway nginx với ah. em sử dụng nginx với php-fpm để dựng web.

Trinh Ngọc Tiểu học Asked on 14 Tháng Ba, 2018 in Thủ Thuật.
Thêm bình luận
2 Trả Lời

Error 502 Bad Gateway là một mã trạng thái của http. Nó có nghĩa là một máy chủ nào đó trên internet nhận được một giá trị rỗng của từ một máy chủ khác. 502 bad gateway xuất hiện ở tất cả trên trình duyệt web và tất cả thiết bị.

Trên mỗi website có thể tối ưu hoá lỗi 502 khác nhau. Do đó bạn có thể thấy được nhiều đoạn thông báo lỗi khác nhau trên cùng một lỗi.

Một số thông báo mã lỗi 502

 • 502 Bad Gateway
 • 502 Service Temporarily Overloaded
 • Error 502
 • Temporary Error (502)
 • 502 Proxy Error
 • 502 Server Error: “The server encountered a temporary error and could not complete your request”
 • HTTP 502
 • 502. That’s an error
 • Bad Gateway: The proxy server received an invalid response from an upstream server
 • HTTP Error 502 – Bad Gateway

Nguyên nhân xuất hiện lỗi 502 Bad Gateway

Nguyên nhân chính dẫn đến lỗi Bad Gateway chính là việc một máy chủ online trên internet không thể xử lý kịp luồn dữ liệu kết nối tới server gây nên trình trạng overload và không trả về giá trị của máy chủ yêu cầu. Nhưng đôi khi nó lỗi do trình duyệt web hoặc là mạng internet của chính bạn.

Xữ lý lỗi 502 phía client

 1. Tải lại đường dẫn một lần nữa bằng cách nhấn vào F5 hoặc Ctrl + F5 trên bàn phím. Bạn cũng có thể nhấn vào nút reload/refresh trên trình duyệt
 2. Tắt hết trình duyệt web đi và mở lại trình duyệt web và hãy truy cập lại lần nữa.
 3. Xoá Cache trình duyệt web cũng có thể hết lỗi 502 nhé. Đôi khi file cache hết hạn hoặc bi lỗi được lưu lại trong trình duyệt cũng có thể gây ra trạng thái lỗi 502
 4. Xoá cookies trên trình duyệt web của bạn.
 5. Mở trình duyệt của bạn với chết độ Safe Mode để truy cập lại website. Khi bạn chạy trình duyệt với chế độ Safe Mode có nghĩa là bạn đang chạy trình duyệt ở chế độ mặc định không sử dụng bất cứ tiện ít mở rộng nào khác.
 6. Nếu đã thử các cách nêu trên vẫn không truy cập được trang web. Bạn hãy sử dụng trình duyệt khác để truy cập website đó thử. Đôi khi do trình duyệt bạn có vấn đề.
 7. Restart lại máy tính của bạn.
 8. Restart lại modem mạng nhà bạn.
 9. Thay đổi DNS trên máy tính của bạn. Có thể lỗi 502 của bạn đang gặp phải chính là lỗi do DNS server mà bạn đang dùng, hãy thay đổi DNS server khác thử nhé.
 10. Liên hệ với người quản trị website mà bạn muốn truy cập thông qua email, fanpage hoặc các phương tiện truyền thông khác có thể

Bạn đã thử tất cả các lỗi phía trên vẫn không thể truy cập được thì chắc rằng lỗi 502 bad gateway nằm ở phía máy chủ. Bạn hãy chờ quản trị website đó sửa lỗi và truy cập lại sau nhé.

Phần xử lý lỗi ở trên server mình hướng dẫn ở phần trả lời kế tiếp nhé.

Giáo Sư Đã trả lời on 16 Tháng Ba, 2018.
Thêm bình luận
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.