RE: Kiến thức cơ bản nhất về đa thức ?

  Em muốn ôn tập lại kiến thức cơ bản về đa thức như định nghĩa, các phép tính hay tính chất đơn thức ? Ai biết giúp em với ạ ?

  Trinh Ngọc Tiểu học Asked on 3 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
  Thêm bình luận
  1 Trả Lời

   Định nghĩa đa thức

   Đa thức là tổng gồm nhiều đơn thức.

   Mỗi đơn thức được gọi là 1 hạng tử của đa thức.

   VD : 2xy + 3x2y5 là một đa thức

   Đa thức một biến

   Là tổng các đơn thức cùng một biến

   VD : x + x3 – x2 là đa thức với chỉ 1 biến x

   Phép tính trên đa thức

   Không giống như đơn thức, trên đa thức chỉ thực hiện được 2 phép tính là cộng và trừ

   Phép cộng trên đa thức

   Viết liên tiếp các hạng tử của đa thức cùng với dấu. Sau đó thu gọn đa thức nếu chúng có cùng hạn tử

   VD : Tính đa thức sau : (x + y ) +(2x-y)

   Ta gộp các hạn tử cùng biến lại với nhau

   (x + y ) +(2x-y) = (x + 2x) + (y –y) = 3x

   Phép trừ trên đa thức

   Viết các hạng tử của đa thức thứ nhất cùng với dấu , còn đa thức thứ hai thì viết lại nhưng đổi dấu đa thức. Sau đó thu gọn đa thức nếu có thể tối giản được

   VD : tính đa thức (x + y )  – (2x-y)

   Đa thức đầu tiên không dấu nên ta giữ nguyên, đa thức thứ hai có dấu – phía trước nên ta đổi dấu đơn thức trong ngoặc

   (x + y ) +(2x-y) = x + y – 2x + y = (x – 2x) + (y + y) = -x + 2y

   Thu gọn đơn thức

   Để thu gọn đơn thức ta tiến hành cộng các đơn thức đồng dạng với nhau ( đơn thức đồng dạng là đơn thức có cùng biến và cùng số mũ, hạng tử có thể khác nhau)

   VD : cho đa thức 2x2 – 3y + 4x2

   Ta thất đa thức trên có cùng biến là x2 nên tiến hành thu gọn như sau

   (2x2  + 4x2 ) -3y = 6x2 + 3y

   Bậc của đa thức

   Trong đa thức để xác định bậc ta lấy bậc cao nhất của các đơn thức trong đa thức và bậc đó là bậc của đa thức

   VD :4x – 5x5  + 2y2

   Ta thấy đa thức trên gồm 3 đơn thức là 4x, -5x5  và 2y2

   Ta sẽ xét từng bậc của đơn thức

   • 4x : mũ có bậc 1
   • -5x5 : mũ có bậc 5
   • 2y2 : mũ có bậc 2

   Vậy biến x có bậc cao nhất là 5 và biến y có bậc cao nhất là 2

   Tiểu học Đã trả lời on 3 Tháng Tư, 2018.
   Thêm bình luận

   Câu trả lời của bạn

   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.