RE: Kích thước giấy a3 bằng bao nhiêu lần giấy a4 vậy ?

Mình thấy khổ giấy a4 thường được sử dụng trong việc in ấn tài liệu. Nhưng đôi khi mình vẫn sử dụng khổ giấy a3 mà không biết kích thước thật của nó bằng bao nhiêu ?

Thuỷ Top Tiểu học Asked on 22 Tháng Ba, 2018 in Tin Học Văn Phòng.
Thêm bình luận
2 Trả Lời

Thông thường để in một file tài liệu thì viêc sử dụng khổ giấy a4 là mậc định. Nhưng trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật hay kiến trúc thì khổ giấy a3 vẫn được sử dụng.

Kích thước giấy A3

Kích thước giấy a3 chuẩn tính theo mm: A3 = 297 × 420 mm

Khổ giấy a3 chuẩn tính theo inches: 11,69 × 16,54.

Khổ giấy a3 tính theo cm: A3 = 29,7×42 cm.

Cách tính khoảng cách giấy a3

Khổ giấy gồm 3 khổ: A, B và C. Đơn vị tính chuẩn là mm

Kích thước khổ giấy tiêu chuẩn luôn phải viết theo chuẩn: Ngắn x dài. Khổ giấy A0 được xem là khổ giấy có kích thước chuẩn và để phân chia các khổ giấy khác.

VD: Khổ giấy a0 = 841 x1189 thì khổ giấy a1 được tính như sau Cạnh ngắn của khổ trước sẽ trở thành cạnh dài của khổ sau, Còn cạnh dài khổ trước chia 2 bằng cạnh ngắn khổ sau. Theo quy luật sau thì khổ giấy a1 có kích thước là : 841 x ( 1189/2) = 841 x 594

A2 = 594 x (841/2) = 594 x 420

A3 = 420 X (594/2) = 420 X 297

Tương tự như vậy việc tính kích thước giấy a4, giấy a5 cũng tương tự như vậy nha.

Cách quy đổi khổ giấy A3

Bạn có thể tham khảo bản quy đổi dưới đây để dễ dàng chuyển đổi kích thước giữa các khổ giấy nha.

RE: Kích thước giấy a3 bằng bao nhiêu lần giấy a4 vậy ?

Tiểu học Đã trả lời on 22 Tháng Ba, 2018.
Thêm bình luận
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.