RE: Hình bình hành là hình gì vậy mọi người

  Ai biết hình hình hành là hình gì ? Các tính chất và công thức tính diện tích hình bình hành và chu vi không ạ ?

  Thuỷ Top Tiểu học Asked on 25 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
  Thêm bình luận
  1 Trả Lời

    

   Hình bình hành là một hình tứ giác ( nghĩa là có 4 cạnh như hình vuông hoặc hình thang). Hình bình hành được tạo nên khi hai cặp đường thẳng song song cắt nhau. Và hình bình hành là dạng đặc biệt của hình thang.

   Tính chất hình bình hành

   2 góc đối trong hình bình hành bằng nhau

   Có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

   2 cặp cạnh đối trên và dưới song song và bằng nhau.

   Diện tích hình bình hành

   S = a*h

   Trong đó

   A là cạnh đáy của hình bình hành

   H : là chiều cao

   VD : Cho một hình bình hành có cạnh đáy bằng 3m và chiều cao là 2m. Tìm diện tích hình bình hành ?

   Đáp án : áp dụng công thức trên ta được S = 2*3 = 6m.

   Chu vi hình bình hành

   P = (a +b) * 2

   Trong đó :

   A , b là 2 cạnh kề nhau và không song song với nhau.

   VD : Môth hình bình hành có cạnh a = 3m , cạnh b = 4m và 2 cạnh a, b không song song với nhau. Hỏi chu vi hình bình hành ?

   Đáp án : Dựa vào công thức trên thì P = (3 +4) * 2 = 14m.

   Trong tất cả các hình tứ giác hình học Euclid thì hình bình hành là hình đặc biệt nhất và có nhiều dấu hiệu nhận dạng nhất

   Dấu hiệu nhận biết hình bình hành

   Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.

   Hình tứ giác bất kỳ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

   Nếu 2 cạnh đối một hình tứ giác bằng nhau là hình bình hành.

   Và nếu 2 góc đối cũng bằng nhau là hình bình hành.

   Tiểu học Đã trả lời on 25 Tháng Ba, 2018.
   Thêm bình luận

   Câu trả lời của bạn

   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.