RE: Đại lượng tỉ lệ thuận là gì vậy mọi người ?

  Trong toán học có tồn tại đại lượng tỉ lệ thuận ? Vậy nó là đại lượng gì vậy a?

  Trinh Ngọc Tiểu học Asked on 2 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
  Thêm bình luận
  1 Trả Lời

   Tỉ lệ thuận là mối tương quan giữa hai đại lượng x và y mà trong đó sự gia tăng về giá trị của đại lượng x bao nhiêu lần luôn kéo theo sự gia tăng tương ứng về giá trị của đại lượng y bấy nhiêu lần, và ngược lại.

   Định nghĩa

   Nếu một đại lượng y liên hệ với một đại lượng x theo công thức: y = k.x (k hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

   Tính chất tỉ lệ thuận

   Nếu đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y thì có những tính chất sau

   • Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.
   • Tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng Tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

   Ví dụ minh hoạ

   Cho biết đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4. Hỏi hệ số tỉ lệ k của y so với x

   Và tìm giá trị của y khi x bằng 5.

   Đáp án :

   Áp dụng công thức từ định nghĩa y = kx  ta được

   4 = k *6 => k = 6/4 = 3/2

   Để tìm giá trị y khi biết được k và x ta cũng áp dụng công thức.

   Y  = k * x => y = 3/2 *5  = 15/2

   Tiểu học Đã trả lời on 2 Tháng Tư, 2018.
   Thêm bình luận

   Câu trả lời của bạn

   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.