RE: Đại lượng tỉ lệ thuận là gì vậy mọi người ?

Trong toán học có tồn tại đại lượng tỉ lệ thuận? Vậy nó là đại lượng gì vậy a?

Trinh Ngọc Tiểu học Asked on 2 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
1 Trả Lời

Tỉ lệ thuận là mối tương quan giữa hai đại lượng x và y mà trong đó sự gia tăng về giá trị của đại lượng x bao nhiêu lần luôn kéo theo sự gia tăng tương ứng về giá trị của đại lượng y bấy nhiêu lần, và ngược lại. Trong toán học thì đại lượng tỉ lệ thuận trái ngược với đại lượng tỉ lệ nghịch.

Định nghĩa

Nếu một đại lượng y liên hệ với một đại lượng x theo công thức: y = k.x (k hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

Tính chất tỉ lệ thuận

Nếu đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y thì có những tính chất sau

  • Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.
  • Tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k thì ta có: 

\frac{y1}{x1}= \frac{y2}{x2} = \frac{y3}{x3} = ...=\frac{y_{n}}{x_{n}} = k

Bài tập ví dụ

Cho biết đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4. Hỏi hệ số tỉ lệ k của y so với x

Và tìm giá trị của y khi x bằng 5.

Đáp án :

Áp dụng công thức từ định nghĩa y = kx  ta được

4 = k.6\, \, \Rightarrow \, k = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} ( rút gọn phân số để đáp án được tối giản nhất)

Để tìm giá trị y khi biết được k và x ta cũng áp dụng công thức.

y = k.x\, \, = \frac{3}{2}.5 = \frac{15}{2} ( Nhân 2 phân số với nhau)

Tiểu học Đã trả lời on 2 Tháng Tư, 2018.
Thêm bình luận
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.