RE: Cách tính phần trăm chính xác nhất

Đã trả lời

Mình thường gặp những dữ liệu % mà không có nhiều kiến thức để xử lý. Mọi người ai có nhiều kinh nghiệm cách tính phần trăm chia sẽ với mình nha.

Trinh Ngọc Tiểu học Asked on 20 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
2 Trả Lời
Trả lời hay nhất

Dữ liệu phần trăm là một trong những kiểu dữ liệu thông dụng để thống kê hay phân tích số liệu. Có nhiều trường hợp để tính phần trăm. Hãy tham khảo những cách dưới đây nha.

Cách tính phần trăm đơn giản

Ví dụ: Một cửa hàng điện thoại trong một tháng bán được 14 điện thoại iphone X trong tổng số 40 chiếc mà cửa hàng có. Hỏi trong tháng đó doanh số bán hàng là bao nhiêu phần trăm.

Để thống kê được doanh số của điện thoại iphone X bạn thực hiện theo công thức sau :

Phần trăm doanh số bán hàng = \frac{14/40}{100} = 35 (đơn vị %)

Để tính tỉ lệ phần trăm của hai số B và C. Tay lấy B chia cho C và nhân với 100. thì ta được tỉ số phần trăm của b trên c.

Tính phần trăm lợi nhuận hay tăng trưởng chênh lệnh

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách tính này hãy cũng mình tham khảo một ví dụ nha.

VD: Doanh thu trong quý 1 của một cửa hàng bán SamSung Note 8 là 170 triệu và doanh thu trong quý 2 là 230 triệu. Hỏi doanh thu quý 2 tăng bao nhiêu phần trăm so với quý 1 ?

Để tính toán được sự chênh lệnh phần trăm này mọi người áp dụng công thức :

Phần trăm tăng trưởng của quý 2 = ((doanh thu quý 2 – doanh thu quý 1)/doanh thu quý 1) *100

\frac{230.000.000 - 170.000.000}{170.000.000} * 100 = 35.2 (đơn vị %)

Vậy doanh thu trong quý 2 cao hơn doanh thu quý 1 là 35,2 %. Còn nểu như kết quả là số âm thì có nghĩa doanh thu trong quý sau thấp hơn quý trước.

Trong ví dụ này mình chỉ ví dụ một quý ( 3 tháng) các bạn có thể tính doanh thu của năm này với năm trước. Công thức vẫn như vậy nha.

Công thức tổng quát:

Phần trăm lợi nhuận =  (( lợi nhuận năm sau –  lợi nhuậy năm trước)/ lợi nhuận năm trước) * 100

Tính phần trăm hoàn thành, phần trăm đạt được

Đây là loại phần trăm đạt được so với phần trăm mục tiêu đã để ra trước đó.

VD: Một công ty bán điện thoại đặt mục tiêu kinh doanh trong năm là 300 triệu đồng. Và theo thống kê mới nhất trong 2 quý đầu năm doanh thu hiện tại là 200 triệu đồng. Hỏi trong 2 quý còn lại công ty này cần bao nhiêu phần trăm nữa để đạt được mục tiêu để ra là 300 triệu.

Công thức tổng quát :

Phần trăm doanh thu đạt được  = (Doanh thu đã đạt được/Doanh thu đã đặt ra) *100 (Đơn vị là %)

Phần trăm doanh thu đã đạt trong 2 quý đầu tiên = \frac{200.000.000/300.000.000}{100} = 66.6 (đơn vị %) .

==> Vì vậy trong 2 quý sau công ty chỉ cần đặt được 33,4% là đạt mục tiêu năm đặt ra.

Lưu ý:  Khi kết quả vượt con số trên 100 như doanh thu đã hoàn thành là 110% có nghĩa là doanh thu đã vượt mốc để ra là 10% nha.

Tính phần trăm giảm giá

Ví dụ: Tôi đăng ký một khoá học tiếng Anh tại một trung tâm XYZ với giá là 6 triệu, Tuy nhiên hiện tại trung tâm có chương trình khuyến mãi giảm giá 11% cho tất cả học viên. Hỏi số tiền tôi phải đóng là bao nhiêu sau khi áp dụng chương trình giảm giá này.

Công thức tổng quát: 

Số tiền tăng /(giảm)= (Số phần trăm (tăng/giảm)* Giá) / 100

Số tiền giảm = \frac{(11/100)* 6.000.0000)}{100} = 660.000

==> Có nghĩa là số tiền bạn phải đóng thực sự là 6.000.000 – 660.000 = 5.340.000

Hoặc bạn muốn mua điện thoại Note 8 của SamSung nhưng cửa hàng phải bắt bạn đặt cọc 15 % mà giá trị của note 8 là 20 triệu. vậy số tiền cần đặc cọc là bao nhiêu ?

Mình cũng áp dụng công thức trên : \frac{(15/100) * 20.000.000)}{100} = 3.000.000   

=> số tiền cần đặt cọc trước là 3 triệu.

Tính phần trăm lãi xuất ngân hàng

Nhiều người hay thắc mắc là lãi xuất khi vay ngân hàng là 5%, 4% là bao nhiêu hay mua trả gốp với lãi xuất 10% là như thế nào ?.

Lãi xuất 5% một năm có nghĩa là bạn phải gửi trong thời gian 1 năm mới được lãi xuất là 5%. Nếu bạn rút tiển khi thời gian gửi chỉ được 8 tháng thì số tiền lãi bạn nhận được chỉ là 8/12 tháng.

VD : Tôi gửi tiền trong ngân hàng XYZ với số tiền là 50.000.000 với lãi xuất là 6%/năm. Hỏi lãi xuất trong 1 năm mà ngân hàng trả cho tôi là bao nhiêu ?

Cônt thứ tổng quát: 

phần trăm số tiền lãi = (tổng tiền gửi * lãi xuất) /100 * (tháng rút tiền / 12 tháng)

 

Số tiền lãi =  \frac{50.000.000*6}{100}* \frac{12}{12} = 3.000.000.

Có nghĩa là trong vòng 12 tháng lãi xuất của bạn là 3 triệu trên tổng số 50 triệu đã gửi. Còn nếu như bạn gặp vấn để nào đó và rút tiền vao tháng 8 thay vì 12 tháng thì

Số tiền lãi = \frac{50.000.000}{6} *\frac{8}{12} = 2.000.000.

Có nghĩa là tiền lãi 6% này có trong cả năm là 12 tháng mới được lãi xuất 6%. Còn nếu bạn rút trước thì tiền lãi sẽ giảm nha. Trên đây là những cách tính phần trăm thông dụng nhất, thường gặp trong đời sống hằng ngày nhất.

Tiểu học Đã trả lời on 20 Tháng Ba, 2018.
Thêm bình luận
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.