RE: 1ha có diện tích là bao nhiêu ? bằng bao nhiêu m2 ?

Đơn vị m2 thì mình biết nhưng nhiều khi một khu đất hay một khu vực nhiều người lại không sử dụng là bao nhiêu m2 mà dùng đơn vị ha. Vậy 1ha bằng bao nhiêu m2 vậy ạ ?

Thuỷ Top Tiểu học Asked on 21 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
1 Trả Lời

Hacta hay còn được gọi là hắc-ta ký hiệu là ha là đơn vị thường được sử dụng để đo diện tích. Tuy ha không phải là đơn vị đo lường chuẩn trong hệ SI nhưng ha lại có mối quan hệ với những đơn vị hệ SI như m2, km2, a …

Hacta được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới để quy hoạch hay thống kê đất đai thay vì sử dụng m2 vì m2 không thích hợp với những vị trí có diện tích lớn

Vậy 1ha bằng bao nhiêu m2 ?

Câu trả lời là : 1ha = 10.000m2

Ngoài ra ha còn dùng để quy đổi với những đơn vị đo lường trong hệ SI là km2, a, hm2 và cách quy đổi giữa ha với các đơn vị này như sau

1ha = 1 hm2

1ha = 100a ( 1a = 100m2 – là đơn vị đo lường mà nhiều nước đang sử dụng )

1ha = 0.01km2

Tại Việt nam nhiều khu vực sử dụng các đơn vị khác nhau để đo diện tích như mẫu, sào. Vậy các đơn vị này bằng bao nhiêu ha

1 mẫu bằng bao nhiêu ha ?

Tuỳ từng khu vực mà đơn vị mẫu này có diện tích khác nhau, cụ thể như sau

Miền nam thì 1 mẫu = 10.000m2 = 1ha

Miền trung thì 1 mẫu = 4.970m2 = 0.5ha( sấp xỉ )

Miền bắc : 1 mẫu = 3.600m2 = 0.36 ha

Tiểu học Đã trả lời on 21 Tháng Ba, 2018.
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.